Mục lục:

Một tài khoản phân quyền muốn đăng nhập vào ứng dụng Haravan Mobile App cần thỏa các quyền sau:

 1. Quản lý cấu hình chung (thiết lập Chỉ đọc)
 2. Đơn hàng (thiết lập Đọc và ghi)
 3. Khách hàng (thiết lập Đọc và ghi)
 4. Sản phẩm (thiết lập Đọc và ghi)
 5. Địa chỉ (thiết lập Chỉ đọc)
 6. Ứng dụng (thiết lập Chỉ đọc)


1. Tải ứng dụng

Để tải ứng dụng, Nhà bán hàng truy cập vào trang Haravan Mobile App. Chọn 

 App Store hoặc Google Play


2. Đăng nhập

Sau khi tải ứng dụng, Nhà bán hàng vào ứng dụng trong thiết bị di động để sử dụng.

Lưu ý:

 • Ứng dụng chỉ hỗ trợ đăng nhập cho Nhà bán hàng đã có tài khoản trên website Haravan.
 • Ứng dụng không hỗ trợ đăng ký tài khoản trực tiếp trên thiết bị di động.
 • Ứng dụng không hỗ trợ cho Nhà bán hàng sử dụng gói dịch vụ Business.
 • Quản trị viên bị giới hạn quyền menu Đơn hàng, Sản phẩm, Nhóm sản phẩm, Khách hàng, Quản lý cấu hình chung. Nếu không đủ quyền trên thì không thể đăng nhập được trên ứng dụng.

Nếu chưa có tài khoản website Haravan, Nhà bán hàng truy cập vào đây để đăng ký.

 1. Nhà bán hàng vào ứng dụng. Tại trang khởi tạo, Nhà bán hàng chọn Đăng nhập.


 2. Nhà bán hàng nhập Email và Mật khẩu đăng nhập.


 3. Chọn Đăng nhập.

 4. Đối với Nhà bán hàng có nhiều cửa hàng cho cùng một tài khoản, ứng dụng yêu cầu nhập tên cửa hàng muốn đăng nhập.


3. Trang chủ:

Thanh Trang chủ hỗ trợ Nhà bán hàng xem các thống kê cơ bản và cần thiết nhất.

Nhà bán hàng có thể xem thống kê cho các mốc thời gian:

 • Hôm nay
 • Hôm qua
 • Tuần này
 • Tháng này

Sau khi lựa chọn mốc thời gian, Nhà bán hàng được hỗ trợ xem các thống kê về:

 • Số đơn hàng chưa hoàn thành
 • Số lượng đơn hàng đã hoàn tất
 • Sản phẩm bán chạy thực tế
 • Các dữ liệu từ kênh bán hàng

4. Trang Đơn hàng

Đơn hàng trên trang được sắp xếp và hiển thị theo thời gian phát sinh đơn hàng (từ mới đến cũ).

Trang Đơn hàng hiển thị các thông tin của đơn hàng:

 • Mã đơn hàng
 • Thời gian đặt hàng
 • Tình trạng thanh toán
 • Tình trạng giao hàng
 • Tổng giá trị đơn hàng
 • Kênh bán hàng

web


Đơn hàng phát sinh từ Website.


draft

Đơn hàng được tạo từ trang admin Haravan


posĐơn hàng phát sinh từ các kênh thanh toán qua POS, ở Haravan là Hararetail.fbĐơn hàng đặt từ Facebook.zaloĐơn hàng đặt từ Zalo.


phoneĐơn hàng đặt qua điện thoại.


staff

Đơn hàng đặt cho nhân viên của doanh nghiệp.lazada


Đơn hàng đặt từ Lazada.

tiki


Đơn hàng đặt từ Tiki.


shopee


Đơn hàng đặt từ Shopee.fbshop


Đơn hàng đặt từ cửa hàng trên Facebook.


harafunnel

Đon hàng đặt từ Harafunnel. 

Lưu ý: Hiện tại ứng dụng HaraFunnel đã được phát triển thành HaraSocial. Với những đơn hàng phát sinh từ ứng dụng, bạn vui lòng chọn kênh bán hàng là HaraSocial. 


haraposĐơn hàng đặt từ ứng dụng HaraPOS.

Lưu ý: Hiện tại Haravan đã dừng ứng dụng HaraPos, do đó, với những đơn hàng phát sinh trực tiếp từ cửa hàng, bạn vui lòng chọn kênh bán hàng là POS


app_android


Đặt từ ứng dụng Haravan đang hoạt động trên nền tảng Android.


app_ios

Đặt từ ứng dụng Haravan đang hoạt động trên nền tảng IOS.

Sendo 

đơn hàng đến từ kênh bán hàng Sendo

HaraSocial

đơn hàng đến từ ứng dụng HaraSocial


5. Trang chi tiết đơn hàng

Để xem chi tiết đơn hàng, Nhà bán hàng nhấp chọn đơn hàng cần xem

Trong trang chi tiết đơn hàng, Nhà bán hàng có thể:

 • Thay đổi thông tin khách hàng
 • Thay đổi địa chỉ thanh toán
 • Xác thực đơn hàng
 • Xác nhận thanh toán
 • Xử lý giao hàng
 • Thêm nhãn
 • Xem lịch sử giao dịch của đơn hàng
 • Thêm nội dung ghi chú hoặc Sửa ghi chú
 • Lưu trữ hoặc Bỏ lưu trữ

6. Thay đổi thông tin khách hàng: 

Để thay đổi thông tin khách hàng, Nhà bán hàng thực hiện: 

 1. Nhà bán hàng nhấp chọn Khách hàng.


 2. Hệ thống hiển thị các thông tin tài khoản và thông tin đơn hàng của khách hàng.
 3. Tại đây, Nhà bán hàng có thể thực hiện các thao tác xem, thay đổi hay liên hệ với khách hàng.

1. Xem thống kê

Nhà bán hàng vuốt kéo về trái/phải để xem các thống kê dành cho khách hàng đó:

 • Đơn hàng cuối

 • Tổng đơn hàng


 • Bình quân2. Chỉnh sửa địa chỉ khách hàng

Để sửa thanh toán khách hàng:

 1. Nhà bán hàng chọn vào biểu tượng bút chì.


 2. Nhà bán hàng có thể:
  • Thêm địa chỉ
   1. Nhà bán hàng chọn biểu tượng dấu “+”.


   2. Nhà bán hàng điền thông tin địa chỉ mới


   3. Nhà bán hàng chọn biểu tượng dấu tick để lưu.

  • Chỉnh sửa địa chỉ

   1. Nhà bán hàng chọn vào biểu tượng bút chì.


   2. Nhà bán hàng điền thông tin thay đổi.


   3. Nhà bán hàng chọn biểu tượng dấu tick để lưu.

  • Thay đổi địa chỉ mặc định

   1. Tại mục Địa chỉ khác, Nhà bán hàng chọn “Chọn làm địa chỉ mặc định”.


   2. Hệ thống thông báo cập nhật địa chỉ thành công.3. Liên hệ với khách hàng

Nhà bán hàng vào mục Liên hệ. Lúc này, Nhà bán hàng có thể liên hệ với khách hàng bằng cách nhấp chọn thông qua các kênh tương ứng:

 • Điện thoại
 • Tin nhắn
 • Email

7. Thay đổi địa chỉ thanh toán 

Bên cạnh việc cập nhật địa chỉ thanh toán và thông tin liên hệ (số điện thoại, email) trong mục Khách hàng, Nhà bán hàng còn có thể thêm hoặc thay đổi Địa chỉ thanh toán ngay trên trang chi tiết đơn hàng.

 1. Nhà bán hàng chọn vào biểu tượng bút chì.


 2. Nhà bán hàng thay đổi thông tin:


  • Địa chỉ giao hàng
  • Liên hệ
 3. Nhà bán hàng chọn biểu tượng dấu tick để lưu.

8. Xác thực đơn hàng

Tùy vào mô hình kinh doanh, việc xác thực đơn hàng có ý nghĩa nhất định đối với hoạt động của cửa hàng và hiệu quả quản lý.

Nhà bán hàng thực hiện xác thực đơn hàng như sau:

 1. Nhấn chọn Xác thực đơn hàng.

 2. Trong hộp thoại, Nhà bán hàng chọn Xác thực đơn hàng lần nữa để xác nhận.


 3. Sau khi nhấn chọn Xác thực đơn hàng, hệ thống ghi nhận đơn hàng được xác thực.


Lưu ý: Sau khi đã xác thực đơn hàng, thao tác này không thể hoàn tác.


9. Xác nhận thanh toán: 

Nhà bán hàng xác nhận thanh toán khi nhận được khoản thanh toán cho những đơn hàng chưa thanh toán trước đó. Thông qua việc xác nhận thanh toán, Nhà bán hàng biết được đơn hàng đã thanh toán, đơn hàng chưa thanh toán. Từ đó, có kế hoạch quản lý dòng tiền hiệu quả hơn.

Để xác nhận thanh toán:

 1. Trong trang chi tiết đơn hàng, Nhà bán hàng chọn Xác nhận thanh toán.


 2. Trong hộp thoại, Nhà bán hàng chọn “Xác nhận thanh toán đơn hàng”.


 3. Hệ thống xác nhận thanh toán thanh công.


Lưu ý: Sau khi xác nhận thanh toán, thao tác này không thể hoàn tác.


10. Xử lý giao hàng:

Ứng dụng hỗ trợ Nhà bán hàng xử lý giao hàng và chuyển cho nhà vận chuyển trực tiếp ngay trên thiết bị di động.

 1. Trong trang chi tiét sản phẩm Nhà bán hàng chọn Giao hàng.

 2. Nhà bán hàng kéo xuống mục Thông tin vận chuyển (tùy chọn).
 3. Nhà bán hàng chọn kho lấy hàng.


 4. Nhà bán hàng điều chỉnh khối lượng đơn hàng.


 5. Nhà bán hàng chọn nhà vận chuyển.


 6. Nhà bán hàng thêm ghi chú cho đơn hàng.  Lưu ý: ghi chú này là ghi chú cho nhà vận chuyển.
 7. Nhà bán hàng tùy chọn Gửi email đến khách hàng.
  • Nếu thanh trạng thái màu xanh: thông tin đơn hàng được gửi qua mail cho khách hàng.


  • Nếu thanh trạng thái màu xám: thông tin đơn hàng không được gửi qua mail cho khách hàng.


 8. Sau khi chọn hoàn tất các thông tin, Nhà bán hàng chọn Giao hàng.


Lưu ý: Kho và Nhà vận chuyển là hai thông tin bắt buộc để Nhà bán hàng có thể thực hiện xử lý Giao hàng.


10. Thêm nhãn: 

Việc thêm nhãn cho đơn hàng giúp Nhà bán hàng thuận tiện hơn khi tìm kiếm hay lọc đơn hàng.

 1. Nhà bán hàng vào mục Tags.
 2. Nhà bán hàng nhấp vào ô Add tag.

 3. Nhà bán hàng gõ nhãn cần gán cho đơn hàng.


 4. Nhà bán hàng chọn biểu tượng dấu tick để lưu.


 5. Các nhãn được gắn cho được hệ thống ghi nhận, lưu lại.


11. Xem lịch sử giao dịch của đơn hàng:

 

Trong chi tiết đơn hàng, Nhà bán hàng kéo xuống mục Lịch sử để xem lịch sử giao dịch của đơn hàng đó.


12. Ghi chú:

Bên cạnh nội dung ghi chú gửi cho nhà vận chuyển, Nhà bán hàng còn có thể thêm ghi chú cho đơn hàng.

Ghi chú này là ghi chú mà Khách mua hàng lưu ý Nhà bán hàng hay ngược lại, Nhà bán hàng cần lưu ý Khách mua hàng một thông tin nào đó.

1. Thêm nội dung ghi chú

 1. Nhà bán hàng kéo xuống dưới cùng.
 2. Nhấp vào ô Thêm nội dung ghi chú.


 3. Nhà bán hàng gõ nội dung ghi chú cho đơn hàng.


 4. Chọn biểu tượng máy bay giấy để ghi nhận ghi chú.2. Sửa ghi chú

 1. Trên góc phải trên cùng, Nhà bán hàng chọn biểu tượng ba chấm.


 2. Nhà bán hàng chọn Sửa ghi chú.


 3. Nhà bán hàng nhập nội dung ghi chú mới.


 4. Nhà bán hàng chọn biểu tượng dấu tick để lưu.

13. Lưu trữ / Bỏ lưu trữ đơn hàng: 

Nhà bán hàng thực hiện lưu trữ hoặc bỏ lưu trữ đơn hàng như sau:

 1. Trên góc phải trên cùng, Nhà bán hàng chọn biểu tượng ba chấm.


 2. Nếu Nhà bán hàng muốn lưu trữ đơn hàng:
  1. Nhà bán hàng chọn Lưu trữ.


  2. Hệ thống ghi nhận đơn hàng được lưu trữ.


 3. Nếu Nhà bán hàng muốn bỏ lưu trữ đơn hàng:
  1. Nhà bán hàng chọn Bỏ lưu trữ.


  2. Hệ thống ghi nhận đơn hàng được bỏ lưu trữ.

14. Sản phẩm: 

Trang Sản phẩm hiển thị thông tin liên quan đến sản phẩm. Các thông tin này giúp Nhà bán hàng nắm bắt các dữ liệu cần thiết liên quan đến sản phẩm một cách nhanh chóng. 


1. Vào trang Sản phẩm

Menu Sản phẩm trên ứng dụng cung cấp cho Nhà bán hàng các thông tin liên quan đến sản phẩm và nhóm sản phẩm.

Trên giao diện trang Sản phẩm, các sản phẩm được hiển thị theo các tùy chọn:

 • Tất cả sản phẩm.
 • Nhóm sản phẩm. 
 • Sản phẩm đã chỉnh sửa gần đây.
 • Nhóm sản phẩm đã chỉnh sửa gần đây.

Bằng cách chọn vào một trong các tùy chọn sau, Nhà bán hàng có thể xem được danh sách sản phẩm và sản phẩm cần xem.

 • Tất cả sản phẩm: Nhà bán hàng nhấp chọn vào Tất cả sản phẩm để xem.

 • Nhóm sản phẩm:
  1. Nhà bán hàng chọn Nhóm sản phẩm

  2. Chọn nhóm sản phẩm cần xem.

 • Sản phẩm đã chỉnh sửa gần đây: Nhà bán hàng chọn Xem tất cả.


 • Nhóm sản phẩm đã chỉnh sửa gần đây:
  1. Nhà bán hàng chọn Xem tất cả.

  2. Chọn Nhóm sản phẩm cần xem.


2. Trong danh sách sản phẩm

Sau khi lựa chọn các tùy chọn danh sách sản phẩm trên, ứng dụng sẽ hiển thị danh sách sản phẩm tương ứng.

Trang danh sách sản phẩm thể hiện các thông tin sau:

 • Ảnh đại diện sản phẩm 
 • Tên sản phẩm
 • Số lượng tồn kho
 • Số lượng biến thể

Tại trang danh sách sản phẩm, Nhà bán hàng có thể:

 • Tìm kiếm sản phẩm 
 • Thêm sản phẩm mới

Tìm kiếm sản phẩm 

Bằng cách nhấp chọn vào thanh tìm kiếm, Nhà bán hàng có thể rút gọn lại danh sách hiển thị sản phẩm. Từ đó, lựa chọn được chính xác sản phẩm một cách nhanh chóng hơn.

 1. Nhấp vào biểu tượng kính lúp trên cùng.

 2. Nhập từ khóa.

 3. Ứng dụng hiển thị các sản phẩm phù hợp với từ khóa.

Thêm sản phẩm mới

Nếu Nhà bán hàng muốn thêm sản phẩm mới cho cửa hàng, Nhà bán hàng có thể thêm trực tiếp trên thiết bị điện thoại thông qua ứng dụng Haravan Mobile App.

Nếu Nhà bán hàng muốn thêm sản phẩm mới cho cửa hàng, Nhà bán hàng có thể thêm trực tiếp trên thiết bị điện thoại thông qua ứng dụng Haravan Mobile App.


3. Trang chi tiết sản phẩm

Trên danh sách sản phẩm, Nhà bán hàng nhấp chọn vào sản phẩm cần xem hay chỉnh sửa. Ứng dụng sẽ chuyển đến trang chi tiết sản phẩm của sản phẩm đó.

Trong trang chi tiết sản phẩm, Nhà bán hàng có thể:

 • Xem thông tin sản phẩm 
 • Thay đổi thông tin 
 • Xem, Thêm, Chỉnh sửa biến thể
 • Thực hiện các thao tác với sản phẩm

15. Thêm sản phẩm: 

Nếu Nhà bán hàng muốn thêm sản phẩm mới cho cửa hàng, Nhà bán hàng có thể thêm trực tiếp trên thiết bị điện thoại thông qua ứng dụng Haravan Mobile App.

Nếu Nhà bán hàng muốn thêm sản phẩm mới cho cửa hàng, Nhà bán hàng có thể thêm trực tiếp trên thiết bị điện thoại thông qua ứng dụng Haravan Mobile App.

Để thêm sản phẩm mới, Nhà bán hàng thực hiện như sau:

 1. Nhấp vào biểu tượng + trên cùng.

 2. Trên trang Thêm sản phẩm, Nhà bán hàng nhập các thông tin cần thiết.

  • Thêm hình ảnh cho sản phẩm

   1. Nhà bán hàng nhấp chọn vào biểu tượng thêm hình.
   2. Chọn hình ảnh từ camera hoặc từ thư viện. Nhấn chọn "Không" nếu muốn hủy thao tác.
  • Nhập Tên sản phẩm
  • Thêm Mô tả
   • Nhấp vào mục Mô tả.
   • Điền mô tả vào cho sản phẩm.

   • Nhấn vào dấu tick để xác nhận.
  • Thêm Giá và Giá so sánh.
  • Kênh bán hàng. Mặc định của ứng dụng là một sản phẩm được bật cho hai kênh bán hàng: Website và POS. Nhà bán hàng có thể bật/tắt tùy chỉnh này cũng như thêm kênh bán hàng Zalo, Facebook.

  • Phân loại sản phẩm.
   1. Nhấp chọn vào Phân loại sản phẩm.
   2. Thêm:

    • Loại sản phẩm
    • Nhà sản xuất
    • Nhãn
  • Thêm nhóm sản phẩm.
   1. Nhấp chọn vào Nhóm sản phẩm.
   2. Check vào ô tương ứng của nhóm sản phẩm muốn thêm vào.
    Lưu ý: danh sách này hiển thị theo danh sách nhóm sản phẩm đang có trên Trang quản trị.
   3. Nhấn vào dấu tick để ghi nhận thông tin.

  • Thêm thông số quản lý tồn kho:
   1. Nhấp chọn vào Hàng tồn kho.
   2. Nhập SKU cho sản phẩm
   3. Nhập Barcode cho sản phẩm.
   4. Bật/Tắt chức năng Có quản lý tồn kho.

    • Tắt: trạng thái màu xám: không quản lý tồn kho.
    • Bật: trạng thái màu xanh: có quản lý tồn kho.
     Nếu Nhà bán hàng chọn tùy chọn này. Nhà bán hàng cần:

     • Nhập thêm số lượng tồn kho. Bằng cách nhập trực tiếp hoặc sử dụng (-)/(+) để tăng/giảm.
     • Nhập giá vốn.
     • Tùy chọn: Đồng ý cho khách hàng đặt hàng khi hết hàng.
      • Tắt: trạng thái màu xám
      • Bật: trạng thái màu xanh
  • Nhập các thông số vận chuyển:
   1. Nhấp vào Vận chuyển.
   2. Tùy chọn Có giao hàng:

    • Tắt: trạng thái màu xám: không giao hàng.
    • Bật: trạng thái màu xanh: có giao hàng.
   3. Nhập khối lượng của sản phẩm.
  • Thêm biến thể.
   1. Nhà bán hàng nhấp vào Thêm biến thể.

   2. Tại đây, Nhà bán hàng lựa chọn Thuộc tính cho sản phẩm.
   3. Nhà bán hàng nhấp chọn từ các thuộc tính có sẵn hoặc nhấp vào biểu tượng + để thêm giá trị thuộc tính thứ nhất.

   4. Nhà bán hàng nhấn vào biểu tượng + để ghi nhận giá trị thuộc tính hiện tại và thêm các giá trị thuộc tính khác.

   5. Sau khi đã thêm đủ các giá trị thuộc tính, Nhà bán hàng nhấn vào dấu tick để ghi nhận thông tin.

   6. Nếu Nhà bán hàng muốn có thêm thuộc tính mới, nhấn vào Thêm tùy chọn. Thực hiện lại như thao tác trên.

   7. Nhà bán hàng nhấn vào dấu tick để ghi nhận thông tin.


 3. Sau khi thêm thông tin và thiết lập các tùy chinh, Nhà bán hàng vào dấu tick để tạo sản phẩm.

16. Chi tiết sản phẩm:

Khi vào trong chi tiết sản phẩm, Nhà bán hàng có thể xem và thực hiện nhiều thao tác với sản phẩm đó. 


1. Tổng quan về trang chi tiết sản phẩm

Khi nhấp vào một sản phẩm bất kỳ, ứng dụng chuyển đến thông tin chi tiết của sản phẩm đó.

Tại đây, Nhà bán hàng có thể xem được các thông tin chi tiết:

 • Ảnh đại diện và mô tả của sản phẩm.
 • Tên sản phẩm
 • Mô tả sản phẩm
 • Kênh bán hàng
 • Phân loại
  • Loại sản phẩm
  • Nhà sản xuất
  • Nhãn
 • Danh sách các biển thể:
  • Tên biến thể
  • Số lượng tồn kho 
  • Giá bán của biến thể

Lúc này, Nhà bán hàng có thể nhiều thao tác tương ứng, như khi tạo mới sản phẩm. Các thao tác phát sinh lúc này được gọi là cập nhật sản phẩm.


2. Thao tác với biển thể

Trong trang chi tiết sản phẩm, Nhà bán hàng có thể:

 • Thêm biến thể
 • Sửa tên thuộc tính
 • Thay đổi thông tin cho từng biến thể

Thêm biến thể

 1. Nhà bán hàng nhấp vào Thêm biến thể.

 2. Nhập giá trị thuộc tính cho biến thể.

 3. Thiết lập giá và giá so sánh.

 4. Thiết lập thông số hàng tồn kho

  1. Nhấp chọn vào Hàng tồn kho.
  2. Nhập SKU cho sản phẩm
  3. Nhập Barcode cho sản phẩm.
  4. Bật/Tắt chức năng Có quản lý tồn kho.
   • Tắt: trạng thái màu xám: không quản lý tồn kho.
   • Bật: trạng thái màu xanh: có quản lý tồn kho.
    Nếu Nhà bán hàng chọn tùy chọn này. Nhà bán hàng cần:
    • Nhập thêm số lượng tồn kho. Bằng cách nhập trực tiếp hoặc sử dụng (-)/(+) để tăng/giảm.
    • Nhập giá vốn.
    • Tùy chọn: Đồng ý cho khách hàng đặt hàng khi hết hàng.
     • Tắt: trạng thái màu xám
     • Bật: trạng thái màu xanh
 5. Nhập các thông số vận chuyển
  1. Nhấp vào Vận chuyển.
  2. Tùy chọn Có giao hàng:

   • Tắt: trạng thái màu xám: không giao hàng.
   • Bật: trạng thái màu xanh: có giao hàng.
  3. Nhập khối lượng của sản phẩm.
  4. Sau khi thêm thông tin và thiết lập các tùy chinh, Nhà bán hàng vào dấu tick để tạo biến thể.

Sửa tên thuộc tính

 1. Nhà bán hàng nhấp vào Sửa tùy chọn.

 2. Ứng dụng chuyển đến trang tùy chọn, hiển thị các thuộc tính của sản phẩm đó.

 3. Nhà bán hàng nhấp vào biểu tượng ba chấm, nhấp chọn Đổi tên thuộc tính.
 4. Nhà bán hàng nhập tên thuộc tính mới.

 5. Nhấn vào dấu tick để ghi nhận thông tin.

Thay đổi thông tin cho từng biến thể

 1. Trong trang chi tiết sản phẩm, phần Biến thể, Nhà bán hàng nhấp chọn vào biến thể cần thay đổi thông tin.
 2. Trong trang chi tiết của biển thể, Nhà bán hàng thay đổi thông tin cho biến thể.

 3. Nhấn vào dấu tick để ghi nhận thông tin.

Xóa biển thể

 1. Trong trang chi tiết sản phẩm, phần Biến thể, Nhà bán hàng nhấp chọn vào biến thể cần thay đổi thông tin.
 2. Nhà bán hàng nhấn chọn nút Xóa biển thể.
 3. Trong cửa sổ cảnh báo, Nhà bán hàng nhấn nút để xác nhận lại yêu cầu.


3. Thao tác với sản phẩm

Ứng dụng hỗ trợ Nhà bán hàng thực hiện một số thao tác nhất định cho sản phẩm:

 • Chia sẻ
 • Nhân bản
 • Xem thử
 • Xóa sản phẩm 

Để thực hiện, Nhà bán hàng nhấp chọn vào biểu tượng ba chấm. Trong danh sách menu thao tác, Nhà bán hàng nhấp chọn vào thao tác cần thực hiện.

Chia sẻ

Khi nhấn vào Chia sẻ, thiết bị điện thoại hiển thị các kênh xã hội hỗ trợ chia sẻ liên kết. Nhà bán hàng chỉ cần chọn kênh cần chia sẻ.

Nhân bản

Khi nhấp vào Nhân bản sản phẩm, ứng dụng tự động tạo ra một sản phẩm giống hệt với sản phẩm hiện hành.

Nhà bán hàng cần đặt tên mới cho sản phẩm nhân bản đó. Sau đó chọn Nhân bản.

Xem thử

Khi nhấp chọn Xem thử, ứng dụng điều hướng đến trang hiển thị sản phẩm trên website trên trình duyệt mặc định của thiết bị di động.

Xóa sản phẩm 

Trong trường hợp Nhà bán hàng muốn xóa sản phẩm, Nhà bán hàng chỉ cần nhấp vào Xóa sản phẩm, xác nhận trong cửa sổ cảnh báo thì sản phẩm hiện hành sẽ bị xóa trong hệ thống của Nhà bán hàng.

Lưu ý: Thao tác xóa có không thể hoàn tác và không thể phục hồi dữ liệu. Nhà bán hàng nên cân nhắc khi thực hiện.


17. Báo cáo: 

Mục Báo cáo trên thiết bị di động tương đương menu Báo cáo trên Trang quản trị Haravan trên website.

Nhà bán hàng có thể xem cũng như tạo trực tiếp các báo cáo ngay trên thiết bị điện thoại di động.

1. Xem báo cáo

Nhà bán hàng xem báo cáo như sau:

 1. Nhà bán hàng vào Cài đặt.
 2. Chọn Báo Cáo.


 3. Trên trang Báo cáo, Nhà bán hàng chọn báo cáo cần xem:
  • Báo cáo bán hàng.

  • Báo cáo tài chính.

  • Các báo cáo đã tạo.

Các báo cáo được thiết lập tương tự như trên các báo cáo trên website.


2. Tạo báo cáo

Nhà bán hàng tạo báo cáo như sau:

 1. Nhà bán hàng vào Cài đặt.
 2. Chọn Báo Cáo.

 3. Chọn Thêm báo cáo.

 4. Trong hộp thoại, chọn Báo cáo doanh thu bán hàng.

 5. Nhà bán hàng nhập tên báo cáo.


 6. Chọn Tạo báo cáo.Lưu ý: Các báo này được đồng bộ tự động và hai chiều từ website về điện thoại và ngược lại.


18. Cài đặt chung:

Mục Cài đặt chung tương đương với menu Cấu hình chung trên Trang quản trị Haravan trên website.

Ứng dụng hỗ trợ Nhà bán hàng cài đặt cấu hình cho website ngay trên thiết bị di động.

Nhà bán hàng thiết lập cài đặt chung như sau:

 1. Nhà bán hàng vào Cài đặt.
 2. Chọn Cài đặt chung.


 3. Trên trang Cài đặt chung, Nhà bán hàng thiết lập cấu hình cho:
 4. Nhấn Lưu.

19. Tùy chọn thông báo: 

Mục Thông báo cho phép Nhà bán hàng cài đặt việc nhận hoặc không nhận thông báo khi có hoạt động từ ứng dụng.

Nhà bán hàng chuyển con lăn về trạng thái màu xanh để nhận thông báo và chuyển về trạng thái màu xám để tắt nhận thông báo.

 • Nhận thông báo


 • Tắt thông báo


20. Liên hệ với Haravan: 

 1. Nhà bán hàng vào Cài đặt.

 2. Chọn Liên hệ.
 3. Ứng dụng hiển thị thông tin liên hệ. Nhà bán hàng có thể:

  • Liên hệ qua Facebook Mesenger


  • Gửi Email cho Haravan

  • Gọi hỗ trợ: nhấp chọn số điện thoại cần liên hệ.   • Trụ sở chính

    • Tổng đài hỗ trợ

    • Số hỗ trợ ngoài giờ

   • Chi nhánh Hà Nội

    • Tổng đài hỗ trợ

    • Số hỗ trợ ngoài giờ

  • Gọi điện để phàn nàn, khiếu nại.

 4. Khi đó, ứng dụng tự động điều hướng về kênh liên hệ mà Nhà bán hàng đã chọn.

21. Đăng xuất: 

Nhà bán hàng thực hiện đăng xuất khỏi thiết bị di động như sau:

 1. Nhà bán hàng vào Cài đặt.

 2. Chọn Đăng xuất.
 3. Trong hộp thoại:
  • Hủy: hủy thao tác

  • Đăng xuất: xác nhận đăng xuất.

22. Thông tin tài khoản: 

Nhà bán hàng xem thông tin tài khoản như sau:

 1. Nhà bán hàng vào Cài đặt.

 2. Xem thông tin phiên bản ứng dụng trên góc trái trên cùng.  • Tên cửa hàng - app

  • Tài khoản đang đăng nhập (Email)

23. Phiên bản ứng dụng:

Nhà bán hàng có thể biết được ứng dụng đang sử dụng thuộc phiên bản nào.

 1. Nhà bán hàng vào Cài đặt.

 2. Xem thông tin phiên bản ứng dụng trên góc phải trên cùng.