Hệ thống Haravan hiện hỗ trợ cho khách hàng sử dụng 1 trong 2 đơn vị tiền tệ: VND và USD.


Để thiết lập đơn vị tiền tệ cho website, bạn vào Cấu hình ➨ Cấu hình chung, mục Tiêu chuẩn & Định dạng, phần Tiền tệ để lựa chọn. 


Bấm Lưu để xác nhận và hoàn tất.Để sử dụng đồng bảng Anh làm đơn vị thanh toán cho website, bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng để nhận sự hỗ trợ:


Bạn vui lòng xem chi tiết tại đây.