Hệ thống Haravan hiện hỗ trợ cho khách hàng sử dụng 1 trong 2 đơn vị tiền tệ: VND và USD.

Để thiết lập đơn vị tiền tệ cho website, bạn vào Cấu hình ➨ Cấu hình chung, mục Tiêu chuẩn & Định dạng, phần Tiền tệ để lựa chọn. 

Bấm Lưu để xác nhận và hoàn tất.

Lưu ý:

Nếu trước đó bạn sử dụng đơn vị tiền tệ VNĐ và chuyển đổi sang USD, hệ thống chỉ đổi hiển thị đơn vị tiền tệ từ đ -> chứ không tự chuyển đổi theo tỷ giá

Để sử dụng đồng bảng Anh làm đơn vị thanh toán cho website, bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng để nhận sự hỗ trợ:


Bạn có thể xem thêm bài viết về Tiêu chuẩn và định dạng tại đây.