Bạn cần quan tâm:

  • Các thông tin chung


 Các thông tin chungGIAO DIỆN


Ý NGHĨA

Danh sách khuyến mãi


Hiển thị các khuyến mãi gần nhất với chế độ hiển thị tùy theo thiết lập của người bán. 


Hiển thị


Cho phép số lượng được hiển thị trên một trang (10,20,50).


Đã kích hoạt


Là thẻ hiển thị khuyến mãi đang trong thời gian khuyến mãi.


Chưa kích hoạt


Là thẻ hiển thị khuyến mãi chưa hết thời gian bắt đầu áp dụng.


Tạo mã tự động


Giúp người bán dễ dàng thiết lập khuyến mãi mà không sợ bị trùng lặp.

Loại khuyến mãi
Bao gồm Giảm theo số tiền, Giảm theo %, Miễn phí vận chuyển, Đồng giá.

Số lần sử dụng


Giới hạn số lần khách hàng có thể sử dụng mã khuyến mãi hoặc có thể điều chỉnh không giới hạn số lần sử dụng (miễn là còn trong thời gian sử dụng mã khuyến mãi).

Thời gian sử dụng
Nhằm để người bán nắm chủ động trong thời gian bắt đầu và kết thúc khuyến mãi.

Đối tượng áp dụng

Là nhóm khách hàng có thể sử dụng mã khuyến mãi. Nếu chọn không giới hạn đồng nghĩa khách hàng không cần đăng nhập để sử dụng.


Một lần trên một đơn hàngÁp dụng mã khuyến mãi cho toàn bộ sản phẩm trong giỏ hàng.
Cho từng mặt hàng trên giỏ hàngChỉ áp dụng mã khuyến mãi cho một số mặt hàng được thiết lập


note

Lưu ý |

  • Mức giảm và Các điều kiện khác (Áp dụng cho) tùy thuộc vào mục đích sử dụng của người bán.

  • Chương trình khuyến mãi mặc định áp dụng với tất cả các khách hàng.


Xem thêm: