Lý do & chi tiết của yêu cầu thay đổi:

Theo chính sách bảo mật của Lazada, để có thể kết nối với kênh bán hàng Lazada, mật khẩu Haravan của bạn cần đáp ứng được các yêu cầu sau đây:

  • Mật khẩu phải có tối thiểu 8 kí tự.

  • Mật khẩu phải bao gồm ít nhất một chữ cái, 1 chữ số và 1 ký tự đặc biệt (VD: haravan100%)

  • Hạn sử dụng của mỗi mật khẩu là 90 ngày.

  • Mật khẩu mới không được trùng với 4 mật khẩu gần nhất.

Lưu ý: Việc thay đổi này chỉ áp dụng riêng cho hệ thống Omnipower.

Nhóm người dùng nào sẽ cần thực hiện việc thay đổi mật khẩu?

  • Đối với người dùng Omnipower đang kết nối với Lazada:

=> Bạn sẽ cần phải đổi mật khẩu theo điều khoản trên để giữ kết nối với Lazada.

  • Đối với người dùng Omnipower chưa kết nối với Lazada:

=> Bạn sẽ chỉ nhận được thông báo thay đổi mật khẩu này khi thực hiện yêu cầu kết nối với Lazada. Lưu ý nhỏ cho người dùng:

Rằng sau khi người dùng đổi mật khẩu mới, session của họ sẽ bị đăng xuất và buộc phải đăng nhập lại với tài khoản mới.