Để thực hiện chèn file doc vào mô tả sản phẩm, nhà bán hàng thực hiện:

1. Bạn tô đen chữ hoặc đoạn văn bản cần gắn link docs và chọn biểu tượng ? hoặc nhấn Ctr K

2. Dán đường dẫn link vào ô URL và chọn Đồng ý

3. Chọn Cập nhật để hoàn tất

Khi khách bấm vào đoạn văn bản đã gắn link, khách hàng sẽ được điều hướng sang đường link đã gắn