Mã khuyến mãi là một trong các hình thức khuyến mãi thu hút người mua, thúc đẩy họ mua hàng nhiều hơn, từ đó làm tăng doanh thu bán hàng cho người bán.

Haravan sẽ hỗ trợ nhà bán hàng tạo các loại mã khuyến mãi như:

 • Giảm giá đơn hàng
 • Giảm giá sản phẩm trong đơn hàng
 • Đồng giá
 • Giảm giá vận chuyển

Nội dung


Hướng dẫn tạo mã khuyến mãi 

1. Bạn vào mục Khuyến mãi -> chọn Tạo mã khuyến mãi

Gợi ý:
Nhà bán hàng có thể sử dụng tính năng Gợi ý khuyến mãi để tham khảo các mẫu khuyến mãi sẵn có.

2. Nhập thông tin mã khuyến mãi 

3. Chọn loại mã khuyến mãi:

Giảm giá đơn hàng 
 • Giảm theo số tiền nhất định hoặc giảm theo % (có thể thiết lập số tiền tối đa có thể giảm)


Giảm giá sản phẩm

 • Giảm theo giá trị nhất định hoặc giảm theo % (có thể thiết lập số tiền tối đa có thể giảm) 

 • Với thiết lập giảm giá sản phẩm theo số tiền nhất định, bạn sẽ có thể thiết lập giảm giá một lần trên toàn bộ đơn hàng. Nếu không chọn, số tiền khuyến mãi đã thiết lập sẽ được giảm cho từng sản phẩm đạt điều kiện trong giỏ hàng

 • Áp dụng cho tất cả sản phẩm hoặc các nhóm sản phẩm/sản phẩm/biến thể được thiết lập ( ngoại trừ các sản phẩm được thiết lập Không áp dụng khuyến mãi).

Đồng giá 

 • Áp dụng cho danh sách các sản phẩm muốn thiết lập mức đồng giá.

Giảm giá vận chuyển 

 • Giảm theo giá trị nhất định hoặc giảm theo % (có thể thiết lập số tiền tối đa có thể giảm)
 • Có thể thiết lập Không áp dụng mã khuyến mãi nếu phí vận chuyển vượt quá giá trị đã thiết lập


4. Thiết lập giá trị giảm: Giảm theo số tiền nhất định hoặc giảm theo phần trăm

5. Thiết lập Điều kiện tối thiểu áp dụng khuyến mãi

 • Không yêu cầu: Không có điều kiện giới hạn về đơn hàng
 • Giá trị mua tối thiểu: Giá trị đơn hàng cần đạt được để áp dụng khuyến mãi
 • Số lượng mua tối thiểu: Số lượng sản phẩm cần đạt được để áp dụng khuyến mãi

6. Thiết lập Áp dụng cho nhóm khách hàng nào

 • Không giới hạn khách hàng: Không giới hạn điều kiện khách hàng
 • Nhóm khách hàng: Áp dụng cho nhóm khách hàng nhất định (có thể chọn nhiều nhóm khách hàng)
 • Tùy chọn khách hàng: Áp dụng cho khách hàng cụ thể (có thể chọn nhiều khách hàng)

7. Chọn Kênh áp dụng

 • Tất cả các kênh: đơn được đặt từ kênh Website và đơn được tạo trên POS (cửa hàng trực tiếp), trang quản trị Haravan và HaraSocial.

 • Tùy chọn kênh: 

  • Website: Đơn được đặt trên website.

  • POS: Đơn phát sinh từ cửa hàng trực tuyến được chọn.

  • Harasocial: Đơn phát sinh từ Harasocial hoặc đơn tạo trên admin và chọn kênh Harasocial.


8. Chọn Chi nhánh áp dụng: Tất cả các chi nhánh hoặc Chi nhánh chỉ định.

Lưu ý:

- Trường hợp thiết lập chương trình khuyến mãi áp dụng cho chi nhánh trên kênh website, chương trình chỉ khả dụng khi người mua chọn hình thức Nhận tại cửa hàng và chọn đúng chi nhánh được áp dụng khuyến mãi.

- Đối với mã khuyến mãi giảm giá vận chuyển, hiện tại hệ thống chỉ hỗ trợ giới hạn các chi nhánh trên kênh POS. 


9. Thiết lập khu vực giao hàng được khuyến mãi: Mã khuyến mãi chỉ được áp dụng khi địa chỉ nhận hàng của người mua nằm trong khu vực được khuyến mãi. Hệ thống chỉ hỗ trợ thiết lập theo Tỉnh/Thành phố


10. Thiết lập Giới hạn sử dụng

 • Giới hạn tối đa số lần sử dụng của mã khuyến mãi
 • Giới hạn tổng số lần sử dụng mã khuyến mãi của mỗi khách hàng
 • Cho phép dùng chung với chương trình khuyến mãi

11. Thiết lập mã khuyến mãi áp dụng chung với chương trình khuyến mãi

Gợi ý:
Để xem các chương trình khuyến mãi đang hoạt động, nhà bán hàng có thể bấm vào số lượng khuyến mãi để xem chi tiết

12. Thiết lập thời hạn hiệu lực

13. Thiết lập Hiện trên website: Hiển thị mã khuyến mãi hiển thị trên website (Giới hạn tối đã hiển thị 10 mã khuyến mãi được tạo gần nhất). Chọn Lưu để hoàn tất. 

Lưu ý:
Nhằm đảm bảo hiệu quả trong việc quản lý các sản phẩm khuyến mãi và tối ưu hóa hoạt động của mã khuyến mãi, Haravan khuyến nghị nhà bán hàng giới hạn lựa chọn Sản phẩm áp dụng là khoảng 50 nhóm sản phẩm, biến thể/ 1  chương trình khuyến mãi
Trường hợp nhà bán có nhu cầu khuyến mãi cho nhiều sản phẩm, bạn có thể cân nhắc gộp các sản phẩm vào một nhóm sản phẩm và áp dụng khuyến mãi cho nhóm sản phẩm này. Xem thêm cách tạo nhóm sản phẩm tại đây

Hướng dẫn thiết lập mã khuyến mãi Flash sale (chỉ áp dụng cho gói Pro trở lên)

Để thiết lập khuyến mãi khung giờ vàng, bạn thực hiện:

1. Thực hiện thiết lập điều kiện mã khuyến mãi, chương trình khuyến mãi

2. Tại mục Thời gian hiệu lực, bạn chọn Giới hạn ngày và giờ áp dụng trong tuần, sau đó bạn chọn ngày giờ và thêm khung giờ sẽ được áp dụng khuyến mãi.

3. Sau khi đã thiết lập xong chọn Lưu để hoàn tất.

Các thao tác với mã khuyến mãi 

Bạn có thể cho Ngừng khuyến mãi, Xóa khuyến mãi hoặc Kích hoạt lại chương trình khuyến mãi đã dừng trước đó.

1. Chọn chương trình khuyến mãi bạn thao tác

2. Chọn Thao tác -> chọn Ngừng khuyến mãi/Xóa Khuyến mãi/Sử dụng khuyến mãi (để kích hoạt lại chương trình khuyến mãi đã ngừng trước đó.

Lưu ý: 
Thao tác Xóa khuyến mãi có thể thực hiện đối với mã khuyến mãi đang chạy, do đó, bạn nên kiểm tra lại kĩ lại thông tin trước khi đồng ý xóa mã khuyến mãi.


Sao chép mã khuyến mãi

Để sao chép mã khuyến mãi, bạn thực hiện:

1. Tại danh sách khuyến mãi, bạn chọn Mã khuyến mãi cần sao chép

2. Chọn Sao chép trong trang chi tiết khuyến mãi

3. Nhập mã khuyến mãi mới 

4. Thay đổi chi tiết khuyến mãi như điều kiện tối thiểu áp dụng ,đối tượng khách hàng, sản phẩmáp dụng,... (nếu có)

5. Chọn Lưu để hoàn tấtLịch sử thao tác mã khuyến mãi

Để kiểm tra Lịch sử thao tác của nhân viên trên mã khuyến mãi, nhà bán hàng vào trang Chi tiết khuyến mãi, đến mục Lịch sử.


Hệ thống sẽ ghi nhận thông tin Thời gian và Nhân viên thực hiện cho các thao tác:

 • Tạo mã khuyến mãi

 • Kích hoạt/ Ngừng kích hoạt mã khuyến mãi

 • Bật hiển thị website/ Ẩn hiển thị website


Một số lưu ý và ví dụ về khuyến mãi

1. Mã khuyến mãi và chương trình khuyến mãi có thể áp dụng cùng một lúc nếu người bán cho phép.


3. Nếu có nhiều khuyến mãi, người bán có thể sử dụng thanh Tìm kiếm hoặc Thêm điều kiện lọc để tìm khuyến mãi mình muốn.

4. Khi đơn hàng từ kênh POS và admin sử dụng mã khuyến mãi được thiết lập không áp dụng chung với chương trình khuyến mãi, hệ thống sẽ tự động loại bỏ chương trình khuyến mãi đang áp dụng cho đơn hàng và thay thế bằng mã khuyến mãi bạn vừa thêm vào.

5. Để mã khuyến mãi được gợi ý trên trang thanh toán, mã khuyến mãi cần đạt những điều kiện sau:

 • Có bật hiển thị trên website
 • Mã khuyến mãi còn hạn sử dụng, đang kích hoạt
 • Còn lượt áp dụng mã khuyến mãi
 • Kênh áp dụng là website hoặc tất cả các kênh

Hiện Haravan hỗ trợ gợi ý mã khuyến mãi vận chuyển trên trang thanh toán version 2, khi khách hàng chốt đơn livestream tự động hoặc mua hàng trên tin bán hàng.


Cảnh báo
Sản phẩm thuộc danh mục đặc biệt theo quy định của Nhà nước BẮT BUỘC phải thiết lập Không áp dụng khuyến mãi. Tham khảo thêm Nghị định Chính Phủ về quy định kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo.