Một số giao diện sẽ có hỗ trợ sẵn, khi giá sản phẩm bằng 0 sẽ tự chuyển giá thành liên hệ. 

Nếu giao diện của bạn không hỗ trợ, bạn phải thực hiện hiệu chỉnh giao diện thông qua việc điều chỉnh code.  Thao tác này cần bạn biết ít nhiều về code giao diện. 

Bạn thực hiện như sau:

1. Từ Trang quản trị -> chọn Website -> chọn Giao diện -> chọn biểu tượng tùy chọn bên cạnh Thiết lập theme -> chọn Chỉnh sửa code

2. Bạn tìm tệp product.liquid.

3. Bạn tìm phần product.title, xóa tiêu đề Hết hàng và sửa thành Liên hệ.


Lưu ý:
Mỗi giao diện cũng sẽ có một cách code khác nhau. 


Để được hỗ trợ tốt hơn, bạn vui lòng liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng: