Về triển khai thêm ngôn ngữ thứ cho website 2 lựa chọn như sau:

 1. Dùng App Ngôn ngữ:

  • Hiện tại Haravan đã có App ngôn ngữ Hara Multilanguage, bạn có thể chọn và đăng ký sử dụng, App có thể translate nhiều ngôn ngữ.

  • Admin sẽ translate từng nội dung theo ngôn ngữ tại mục Cấu hình App.

  • Chi phí: Thanh toán ít nhất 6 tháng 1 lần, chi phí: 150.000VNĐ/tháng . Sau khi hết hạn đăng ký sẽ tái ký App để gia hạn ngôn ngữ.

  • Nếu translate thêm 1 ngôn thứ 3 (Việt - Anh - Ngôn ngữ thứ 3) sẽ phát sinh thêm chi phí 3.200.000 VNĐ

  • Bạn có thể tham khảo bài viết Hara Multilanguage.

 1. Code thêm giao diện ngôn ngữ: 

  • Kỹ thuật Haravan sẽ code thêm giao diện ngôn ngữ (Tiếng Việt và Tiếng Anh)

  • Admin sẽ cấu hình giao diện tại thiết lập giao diện, có từng mục nội dung cho Tiếng Việt, Tiếng Anh. Sản phẩm, Blog và Trang Nội Dung Admin sẽ cập nhật riêng từng bài cho các ngôn ngữ khác nhau.

  • Chi phí cho code ngôn ngữ: 3.200.000 VNĐ cho 1 ngôn ngữ thêm.

  • Chi phí cụ thể triển khai cho website, Haravan sẽ đánh giá và thông tin chi tiết đến bạn khi có xác nhận triển khai.


Nếu bạn chỉ muốn code thêm giao diện ngôn ngữ, vui lòng liên hệ Haravan để được hỗ trợ qua các kênh liên hệ sau:


Lưu ý:
 • Triển khai thêm ngôn ngữ thứ 2: Tất cả toàn bộ nội dung ngôn ngữ cho website, Admin sẽ tự động dịch từng nội dung: Danh mục menu , nhóm sản phẩm, sản phẩm, bài viết, trang nội dung...
 • Đối với website có tính năng bán hàng online trên website:
  1. Chỉ được chọn hiển thị 1 ngôn ngữ tại trang Checkout : Tiếng Anh/Tiếng Việt (mặc định của hệ thống)
  2. Khi mua hàng thì giá tính tiền luôn là giá VNĐ
  3. Nếu website bạn đang có quản lý tồn kho thì chỉ nên dùng App Hara Multilanguage để quản lý được tồn kho của sản phẩm.