Nguyên nhân: 

Có 2 nguyên nhân chính: 

  • Kết nối đồng bộ giữa Haravan và Lazada thông qua API, kết quả đồng bộ giữa 2 bên tại một số thời điểm có độ lệch khoảng thời gian tầm 5 phút. 

  • Tại Haravan, bạn đã tắt đồng bộ thông tin số lượng trong Cấu hình kênh sàn hoặc có sản phẩm bị trùng barcode trên Haravan nên việc đồng bộ bị lỗi 


Giải pháp:

  • Hãy chờ một thời gian để hệ thống có thể thao tác đồng bộ. 

  • Với trường hợp sản phẩm có barcode trùng nhau, bạn chỉ cần vào sản phẩm mà bạn đang không dùng để đồng bộ với Lazada và thực hiện thay đổi barcode là được. 

  • Nếu cấu hình đồng bộ thông tin số lượng tắt, bạn vào Cấu hình bật lại thông tin này và sau đó, thực hiện liên kết lại sản phẩm. Xem hướng dẫn tại đây 

Nếu gặp khó khăn trong quá trình thao tác, bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng để nhận sự hỗ trợ trực tiếp.