Để khách hàng có thể dễ dàng liên hệ, bạn cần hiển thị email số điện thoại, địa chỉ cửa hàng trên website để khách hàng có thể liên lạc khi cần

Nội dung 


Thêm Email và số điện thoại trên website

Để khách hàng có thể dễ dàng liên hệ, bạn cần hiển thị email và số điện thoại trên website để khách hàng có thể liên lạc khi cần. 

Để thiết lập hiển thị email và số điện thoại trên website, bạn thực hiện:

1. Trang quản trị -> Website -> Giao diện


2. Chọn Thiết lập theme 

3. Chọn Trang liên hệ -> thực hiện thêm email và số điện thoại -> chọn Lưu để hoàn tấtThêm bản đồ địa chỉ cửa hàng (nếu có)

Xem hướng dẫn Thêm trang liên hệ và bản đồ vào website


Gắn widget chat của các trang mạng xã hội.

Việc gắn các widget chat sẽ gia tăng điểm kết nối giữa bạn và khách hàng. Nhà bán hàng có thể dễ dàng chăm sóc khách hàng khi họ đang ở trên website của mình và có thể thu thập thông tin về tài khoản mạng xã hội của họ để thực hiện chăm sóc sau mua.

  1. Hướng dẫn gắn Zalo OA vào website 
  2. Hướng dẫn gắn Facebook messenger box vào website
  3. Hướng dẫn Tawk.to live chat