Khi trạng thái vận chuyển của đơn hàng là Không gặp khách hàng hoặc Chờ chuyển hoàn, flow sẽ thực hiện các hành động:  

1Gắn nhãn F:Rish Return cho đơn hàng

2. Gửi tin nhắn qua group Telegram

3. Cập nhật thông tin đơn hàng vào sheet Risk Return Orders.


MỤC LỤC


Cách thiết lập Flow

Bước 1:  Kích hoạt Flow. Xem hướng dẫn kích hoạt flow tại đây

Bước 2 Kết nối Haravan Flow với group Telegram đã tạo: Để ứng dụng có thể gửi tin nhắn vào group Telegram, bạn cần lấy group ID và gắn vào flow.

  • Gắn Group ID vào Flow:


    1. Đầu tiên bạn cần tạo một group Telegram cho nhân viên quản lý. Sau đó bạn thực hiện thêm bot Haravan Flow bằng cách chọn vào tên group, chọn Thêm thành viên.  1. Nhập tìm Haravan Flow trong ô tìm kiếm và chọn thêm Haravan Flow, bot sẽ gửi một dãy số là group ID. 

  • Gắn group ID Telegram vào Flow: 

Để Flow có thể gửi tin nhắn tới group Telegram, bạn cần gắn số ID vào Flow bằng cách chọn Sửa Flow -> Chọn ô Gửi tin nhắn Telegram, tại đây bạn thực hiện gắn group ID vào. Chọn Lưu để hoàn thành.

Lưu ý: Flow này có 2 điều kiện nên bạn cần gắn group id và link google sheet tại 2 hoạt động.

Bước 4: Gắn link google sheet vào Flow

Bảng sheet phải thuộc quyền sở hữu của tài khoản google đang kết nối với ứng dụng Haravan Flow. Bạn có thể: 

  • Tự tạo bảng sheet  hoặc cấp quyền truy cập cho tài khoản đang kết nối với ứng dụng nếu bảng sheet thuộc quyền sở hữu của tài khoản khác.  
  • Sao chép lại flow mẫu được cung cấp sẵn trên giao diện flow.
  1. Trong giao diện flow, bạn chọn Sửa Flow.

  1. Bạn chọn Thêm dòng trong bảng tính và thực hiện gắn link, tên tab vào flow. Lưu ý: Do flow này có hai hoạt động nên bạn nhớ thực hiện gắn link cho cả hai hoạt động. Bước 3 Chọn Lưu để hoàn tất

Vậy là bạn đã thực hiện xong việc thiết lập Flow CCR01 - Cảnh báo rủi ro đơn có khả năng bị hoàn qua Group Telegram.


Xóa flow đã tạo 

Hiện tại Haravan Flow chưa hỗ trợ xóa hàng loạt nên bạn chỉ có thể thực hiện thao tác xóa thủ công bằng cách vào từng flow, chọn Các tác vụ khác và chọn xóa Flow.


Câu hỏi thường gặp

  1. Có thể gắn 2 group ID, link google sheet khác nhau vào 2 hoạt động của flow không?

Được, những hoạt động được gắn với điều kiện khác nhau sẽ chạy riêng biệt nên việc gắn 2 group id hoặc link google sheet khác nhau sẽ không ảnh hưởng tới hoạt động của flow. 

  1. Có thể đổi tên sheet được không?

Được, tuy nhiên bạn cần gắn lại tên sheet mới thay đổi vào flow để flow có thể hoạt động được. 

Bạn vào Flow -> chọn Sửa Flow -> Đổi lại tên tab mới  1. Tôi có thể thiết lập 1 sheet để quản lý đơn có trạng thái Chưa gặp khách và 1 sheet để quản lý đơn trạng thái Chờ chuyển hoàn được không?

1. Đầu tiên bạn cần thiết lập 2 sheet và đặt tên khác nhau để phân biệt.


2. Sau đó, bạn thực hiện gắn tên sheet vào các hành động tương ứng. Chọn Lưu.