Bạn cần thao tác như sau:

Bước 1: Vào trang admin Haravan, mục Cấu hìnhThanh toán

Bước 2: Kéo xuống mục Cấu hình field và cài đặt các thông tin bắt buộc người mua cần nhập trên đơn hàng.

Xem hướng dẫn Thiết lập các trường thông tin khách hàng cần nhập khi thực hiện tạo đơn trên website tại đây.