Báo cáo bán hàng theo nhân viên giúp doanh nghiệp dễ dàng đánh giá hiệu quả của từng nhân viên để tính khen thưởng đạt chỉ tiêu. Báo cáo này sẽ thống kê theo nhân viên xác nhận thanh toán trên đơn, thay vì nhân viên tạo đơn. Do việc thanh toán xác nhận rằng giao dịch đã hoàn tất và doanh thu đã thực sự được ghi nhận, chỉ số ghi nhận sẽ chính xác hơn. 

Nội dung


Hướng dẫn tìm báo cáo bán hàng theo nhân viên

Nhà bán hàng vào mục Báo cáo, chọn Danh sách báo cáo. Trên thanh tìm kiếm, nhà bán hàng tìm từ khóa “nhân viên” và chọn báo cáo Nhân viên bán hàng.Giải thích thuật ngữ

 


Khái niệm
 

Ý nghĩa

Doanh thu

Số lượng sản phẩm đã bán (x) Giá bán

Giảm giá

Tổng số tiền giảm giá (-) chương trình "Khách hàng thân thiết"

Doanh thu thuần

Số tiền thu được do bán sản phẩm sau khi trừ toàn bộ các giảm giá.
Doanh thu thuần = Doanh thu (-) Giảm giá (-) Giảm giá KHTT

Tổng hóa đơn

Tổng tiền ghi nhận trên hóa đơn bán hàng.
Tổng hóa đơn = Doanh thu thuần (+) Phí vận chuyển

Đã thu

Tổng tiền đã thu do bán sản phẩm từ tất cả các phương thức thanh toán (tiền mặt, COD, chuyển khoản ngân hàng...)

Hoàn trả

Số tiền hoàn trả do khách hàng đổi trả hàng

Giảm giá KHTT

Tiền khuyến mãi Khách hàng thân thiết

Vận chuyển

Phí vận chuyển thu từ khách hàng

Số sản phẩm

Tổng số lượng sản phẩm đã bán được

Số sản phẩm trả

Tổng số lượng sản phẩm bị hoàn trả

Tổng giá vốn

Tổng giá vốn sản phẩm đã bán.

Tổng lợi nhuận

Tổng lợi nhuận từ việc bán hàng. Tổng lợi nhuận = Doanh thu thuần (-) Tổng giá vốn


 % lợi nhuận

% lợi nhuận = Tổng lợi nhuận (/) Doanh thu thuần (*) 100%Lọc và điều chỉnh hiển thị báo cáo

  • Lọc báo cáo

Báo cáo sẽ mặc định thời gian lọc là tháng này, điều kiện đơn hàng là trạng thái Đã thanh toán và trạng thái đơn không hủy. Nhà bán hàng có thể lọc xem báo cáo theo khoảng thời gian và những điều kiện đơn hàng khác. Bộ lọc báo cáo bán hàng bao gồm:

Tỉnh thành thanh toán

Kênh bán hàng

Nhân viên xác thực

Tỉnh thành vận chuyển

Chi nhánh

Mã đơn hàng

Quận huyện vận chuyển

Nhân viên thanh toán

Phương thức thanh toán

Nguồn lưu lượng

Nhân viên tạo

Loại sản phẩm

Nhà cung cấpSản phẩmNhóm sản phẩm
Biến thểTrạng thái vận chuyểnTrạng thái COD
Marketing UTM  • Điều chỉnh hiển thị cột báo cáo

Để xem báo cáo chi tiết hơn, nhà bán hàng cần thêm các cột thông tin vào báo cáo. 

Ví dụ: nhà bán đã thực hiện lọc đơn hàng được tạo ở các chi nhánh và muốn xem chi nhánh nào có nhiều đơn hơn, người xác thực là ai. Nhà bán hàng vào mục Chọn cột và thêm thông tin Chi nhánh và nhân viên xác thực, chọn Áp dụng để thêm vào báo cáo.


Nhân bản, xuất báo cáo

Xem hướng dẫn nhân bản và xuất báo cáo tại đây