Những vận đơn sẽ được xuất theo ý muốn của người bán tại phần Xuất phiếu vận chuyển.


Bạn cần quan tâm:

  • Cách xuất vận đơn


Cách xuất vận đơn

  1. Truy cập vào admin Haravan, mục Vận chuyển → Vận chuyển.
  2. Bấm “...” ở bên phải góc trên màn hình.
  3. Bấm Xuất phiếu vận chuyển.
  4. Chọn cách xuất phiếu theo ý muốn của người bán.
  5. Bấm Xuất phiếu vận chuyển.
Slider
Slider
Slider
Slider