Khi sử dụng các sản phẩm, các gói dịch vụ tại Haravan, Nhà bán hàng thường thấy một khái niệm mới: OPC.


Vậy OPC là gì? Những cần biết về OPC? OPC giúp được điều gì cho Nhà bán hàng? Tại sao phải có OPC?...


Để làm rõ hơn về OPC, bài viết bao gồm các nội dung sau:

 • Hiểu về OPC
 • OPC Tiêu chuẩn và OPC Nâng cao
 • Lựa chọn OPC

Khái niệm OPC


OPC (Order Processing Control) được định nghĩa như là một giải pháp xử lý đơn hàng tối ưu cho chuỗi cửa hàng.


OPC là giải pháp xử lý đơn hàng, được tích hợp và chỉ có trong Omnipower.


OPC  được xem là tối ưu cho những Nhà bán hàng sở hữu hệ thống chuỗi cửa hàng với số lượng vừa và lớn, đăc biệt có độ phủ cửa hàng với mật độ dày. 


OPC khai thác các lợi thế về độ phủ, điểm trải nghiệm sản phẩm, nhân viên bán hàng tại cửa hàng,...

 • Về độ phủ
 • Về điểm trải nghiệm sản phẩm
 • Về nhân viên bán hàng tại cửa hàng


Khi kết hợp cùng với việc phân quyền, OPC đem đến sự linh hoạt và hiệu quả thực sự cao cho cả Nhà bán hàng lẫn Khách mua hàng.


OPC Tiêu chuẩn và OPC Nâng cao


OPC trong Omnipower bao gồm OPC Tiêu chuẩn và OPC Nâng cao. 


Một số đặc điểm của OPC Tiêu chuẩn và OPC Nâng cao:OPC
OPC Tiêu chuẩn
OPC Nâng cao- Điều phối đơn hàng theo O2O
- Gán đơn hàng cho nhân viên
- Phân quyền truy xuất đơn hàng


1. Xác nhận
2. Thanh toán
3. Giao hàng
1. Xác thực
2. Kiểm tra thanh toán
3. Giao hàng
4. Hoàn tất
5. Đối soát
Nhân viên trung tâm/nhân viên điều phối


Số lượng cửa hàng
Số lượng ít, một hoặc một vài cửa hàngNhiều cửa hàng

Lựa chọn OPC


Sau khi đã hiểu rõ về OPC và phân biệt được OPC Tiêu chuẩn với Nâng cao, Nhà bán hàng có thể chọn loại OPC phù hợp với hoạt động của mình. 


Để thực hiện cấu hình, Nhà bán hàng thao tác như sau:

 1. Từ trang OmnipowerCấu hình > chọn Cấu hình chung.
 2. Trên trang Cấu hình chung, Nhà bán hàng vào phần Xử lý đơn hàng.
 3. Lựa chọn loại OPC phù hợp:

  • Tiêu chuẩn(mặc đinh).
  • Nâng cao
 4. Nhấn Lưu