Điều này do một trong các nguyên do sau:

  • Hệ thống chưa thực hiện xong việc truy xuất dữ liệu.
  • Địa chỉ email không tồn tại.
  • Mail bị đưa vào mục Spam.

Bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng để được hỗ trợ: