Flash sale là một dạng hình thức giảm giá một số mặt hàng, sản phẩm của doanh nghiệp trong một thời gian nhất định mà doanh nghiệp đó vạch ra… Flash sale là một chiến lược kinh doanh đánh vào tâm lý khách hàng “cần và rẻ”.

Đầu tiên bạn cần thực hiện tạo chương trình Flash sale theo hình thức chương trình khuyến mãi hoặc mã khuyến mãi trong mục Khuyến mãi trên trang quản trị Haravan

Sau khi thực hiện tạo mã khuyến mãi, chương trình khuyến mãi, bạn chọn Giới hạn ngày và giờ áp dụng trong tuần tại mục Thời gian hiệu lực -> Chọn ngày giờ và thêm khung giờ sẽ được áp dụng khuyến mãi.

Chọn Lưu để hoàn tất


 

Chọn Lưu để hoàn tất

Để tạo một trang Flash sale hiển thị trên website của bạn, bạn gửi yêu cầu đến bộ phận Dịch vụ khách hàng để nhận sự hỗ trợ qua các kênh liên hệ sau: