SPX (trước đây là Shopee Express) là đơn vị vận chuyển đang được nhiều nhà bán sử dụng vì mức phí vận chuyển hợp lý. Nhanh chóng nắm bắt nhu cầu sử dụng của nhà bán, Haravan đã hỗ trợ kết nối nhà vận chuyển SPX vào trang admin Haravan hoàn toàn miễn phí. Nhà bán có thể tự kết nối với đơn vị vận chuyển SPX theo hướng dẫn bên dưới.

Nội dung


Hướng dẫn kết nối đơn vị vận chuyển SPX với Haravan

Để kết nối đơn vị vận chuyển SPX , bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Bạn cần tạo tài khoản vận chuyển SPX trước khi thực hiện kết nối với Haravan. 

Bước 2: Khi đã tạo tài khoản thành công, bạn truy cập vào trang quản lý SPX , chọn mục Quản lý tài khoản - Hồ sơ Shop. Tại đây, bạn copy 2 thông tin: Mã user và Secret Key.


Bước 3: Tại trang quản trị MyHaravan, bạn chọn mục Cấu hình và chọn Vận chuyển.

Bước 4: Chọn Thêm nhà vận chuyển và chọn nhà vận chuyển SPX.

Bước 5: Bạn nhập thông tin mã user vào ô Tài khoản và mã Secret Key vào ô Mật khẩu -> chọn Kích hoạt để hoàn tất.Kết nối thêm tài khoản SPX vào trang quản trị MyHaravan

Nhà bán hàng có thể kết nối thêm tài khoản SPX vào trang quản trị My Haravan nếu có nhiều hơn một tài khoản. Để thực hiện kết nối thêm tài khoản, bạn thực hiện:

Bước 1: Bạn đăng nhập vào trang quản lý tài khoản SPX để lấy Mã User và Mã Secret Key.

Bước 2: Tại mục Kết nối nhà vận chuyển SPX, nhà bán hàng chọn Thêm tài khoản.

Bước 3: Bạn nhập thông tin Mã User vào ô Tài khoản và mã Secret vào ô Mật khẩu -> chọn Kết nối để hoàn tất.


Tạm ngưng kết nối đơn vị vận chuyển SPX

Khi bạn không có nhu cầu sử dụng tài khoản vận chuyển SPX, bạn có thể ngừng kết nối tài khoản đó để tránh thao tác nhầm lẫn trong quá trình tạo vận đơn. 

Bước 1: Tại trang quản trị, bạn chọn mục Cấu hình -> chọn Nhà vận chuyển.

Bước 2: Bạn chọn nút Thao tác bên cạnh tài khoản SPX muốn ngắt kết nối -> Chọn Tạm ngưng và chọn Tiếp tục để xác nhận ngắt kết nối.