Enhanced Ecommerce hay còn gọi là thương mại điện tử nâng cao, là một tính năng nâng cao của GA. Theo dõi enhanced ecommerce là một cải tiến hoàn chỉnh so với theo dõi thương mại điện tử truyền thống. Nó cung cấp nhiều cách để thu thập và phân tích dữ liệu thương mại điện tử. 


Enhanced Ecommerce rất đáng để sử dụng, tuy nhiên trước khi sử dụng bạn cần tìm hiểu cách sử dụng và xem báo cáo phân tích của Enhanced Ecommerce.


Xem thêm thông tin về Enhanced Ecommerce: tại đây


Để sử dụng chức năng Enhanced Ecommerce tại Haravan, bạn xem hướng dẫn tại đây.