Đối với những khách hàng hiện đang bán hàng trên Tiktok shop và có mong muốn đưa sản phẩm đang có trên Tiktok shop lên website bán hàng thuộc nền tảng Haravan, hiện tại đã có thể tạo mới danh sách sản phẩm trên Haravan từ TikTok shop mà không cần thực hiện đăng tải từng sản phẩm. 

Hệ thống Haravan sẽ hỗ trợ bạn tự động thực hiện sao chép và tạo mới trên Haravan nhanh chóng với tính năng Sao chép sản phẩm hiện có từ TikTok

Nội dung

Hướng dẫn sao chép sản phẩm từ TikTok Shop về Haravan 

1.  Tại menu TikTok Shop, chọn mục Cấu hình -> chọn Sao chép sản phẩm hiện có từ TikTok và cập nhật lên Haravan

2.  Chọn dữ liệu bạn muốn sao chép và tạo mới trên Haravan, bạn có thể chọn 1 trong 2 lựa chọn:

  • Sản phẩm đang hoạt động & sản phẩm hết hàng

  • Tất cả sản phẩm ( trừ sản phẩm bị xóa)

Đồng thời hệ thống sẽ cung cấp cho bạn 2 thiết lập tự động sau khi sao chép sản phẩm thành công:

  • Tự động đồng bộ với sản phẩm trên TikTok Shop: đồng bộ các thông tin về Tồn kho hoặc Giá bán (tuỳ thuộc vào các lựa chọn của người bán khi cài đặt cấu hình kênh bán hàng TikTokShop)

  • Tự động hiển thị trên website: hệ thống sẽ tự động hiển thị sản phẩm đã sao chép lên website.

3. Chọn Tạo mới để bắt đầu sao chép sản phẩm

4. Khi sao chép thành công, hệ thống sẽ gửi email thông báo hoàn tất.

Lưu ý:
  • Trong quá trình chờ hệ thống sao chép và tạo mới sản phẩm, hệ thống sẽ không cho phép thực hiện yêu cầu mới.
  • Hệ thống sẽ không giới hạn tổng số lần thực hiện sao chép sản phẩm, tuy nhiên, mỗi sản phẩm chỉ được sao chép một lần từ Tiktok Shop về Haravan
  • Nếu nhà bán hàng thực hiện sao chép lại các sản phẩm đã được sao chép trước đó, hệ thống sẽ không gửi email thông báo kết quả

Các câu hỏi thường gặp

1. Nếu đã sao chép sản phẩm từ TikTokShop về Haravan, sau đó trong quá trình kinh doanh có tạo mới sản phẩm trên TikTokShop thì có thể tiếp tục sử dụng tính năng sao chép để lấy các sản phẩm mới tạo về?

. Bạn có thể sử dụng tính năng sao chép để lấy các sản phẩm mới từ TikTokShop về Haravan. Hệ thống ghi nhớ các sản phẩm đã được sao chép trước đó và sẽ không tạo trùng sản phẩm này.

Tuy nhiên, nếu trước đó sản phẩm mới chỉ mới được liên kết theo cơ chế barcode sản phẩm trên Haravan trùng với Sku sản phẩm trên sàn thì khi thực hiện sao chép từ sàn về thì hệ thống sẽ tạo trùng. 

Haravan cần thời gian để kiểm tra có sản phẩm mới trên TikTokShop trước khi thực hiện Sao chép. Do đó sau khi tạo mới sản phẩm trên TikTok Shop, bạn cần chờ từ 10'-15' trước khi thực hiện Sao chép.

Mẹo nhỏ:
Sau 10'-15' bạn kiểm tra xem sản phẩm vừa tạo mới của mình có đang hiển thị ở Menu TikTokShop/Sản phẩm TikTok Shop hay không, nếu đã có thì bạn có thể thao tác sao chép sản phẩm mới về Haravan rồi.

2. Trên Haravan, xoá các sản phẩm đã được sao chép từ TikTokShop về trước đó và thực hiện sao chép lại thì hệ thống có lấy lại các sản phẩm mà tôi đã xoá?

Không. Hiện tại mỗi sản phẩm trên TikTokShop chỉ được sao chép về Haravan 01 lần duy nhất.

3. Tại sao tôi chỉ được sao chép tối đa 20 sản phẩm và chỉ thực hiện thao tác này 1 lần duy nhất?

Do bạn đang trải nghiệm miễn phí Haravan nên tính năng này bị hạn chế. Bạn chỉ cần mua gói dịch vụ có hỗ trợ kênh bán hàng TikTok Shop thì tính năng này sẽ không còn giới hạn và bạn có thể liên tục sao chép sản phẩm mới từ TikTok Shop về Haravan.