MỤC LỤC

Các thành phần thiết lập trang nội dung

 


GIAO DIỆN


Ý NGHĨA

Tiêu đề
Tiêu đề bài viết hiển thị trên Website


Mô tả


Nội dung bài viết. Người bán sử dụng các công cụ trong bộ soạn thảo để hỗ trợ viết bài: kích cỡ chữ, kiểu chữ, thêm bảng, chèn đường dẫn trong bài viết, thêm ảnh,...Tối ưu SEO


Nội dung được nhập trong phần này sẽ hiển thị trên thanh tìm kiếm.

  • Tiêu đề trang: Tiêu đề bài viết trên thanh tìm kiếm. Thông thường tiêu đề này và tiêu đề bài viết là một.
  • Mô tả trang: Nội dung hiển thị trên trang tìm kiếm. Số ký tự tối đa hiển thị là 320 ký tự.
  • Đường dẫn: đường dẫn để liên kết vào trang.

Hiển thị


Hiện: cho phép hiện trên Website.

Ẩn: không cho phép hiện trên Website. Người bán cũng có thể cài đặt thời gian hiển thị khi nhấp chọn Thiết lập ngày cụ thể.Menu


Người bán nhấp vào Thêm menu để thêm liên kết hiển thị cho trang nội dung.


Giao diện

Người bán nên theo mặc định. Việc lựa chọn này sẽ giúp trang nội dung được tạo hiện ra là một trang độc lập khi có người truy cập vào đường dẫn.