Bạn có thể chỉnh sửa cách mà trang sẽ xuất hiện trong kết quả công cụ tìm kiếm để giúp khách mua hàng tìm thấy trang web và khuyến khích họ nhấp vào liên kết.


Để tối ưu công cụ tìm kiếm, bạn thực hiện như sau:

  1. Từ Trang quản trị → WebsiteTrang nội dung.
  2. Nhấp vào bài viết cần chỉnh.
  3. Trong mục Tối ưu SEO, hãy nhấp vào Chỉnh sửa SEO


  4. Trong trường Tiêu đề trang hãy nhập tiêu đề mô tả, phần này sẽ hiển thị dưới dạng liên kết trong kết quả của công cụ tìm kiếm. Bạn có thể nhập tối đa 70 kí tự.
  5. Trong mục Mô tả trang nhập đảm bảo bao gồm các từ khoá có liên quan để giúp khách hàng mới tìm thấy liên kết của bạn và bao gồm tên doanh nghiệp của bạn. Bạn có thể nhập tối đa 160 ký tự trong mô tả trang.
  6. Nhấp Cập nhật để lưu bài viết.


Lưu ý: 
  • Tiêu đề trang và mô tả trang có giới hạn ký tự. Nếu bạn nhập nhiều văn bản vượt quá giới hạn ký tự, thì sẽ được rút ngắn trong kết quả của công cụ tìm kiếm.
  • Nếu nhà bán hàng thay đổi thông tin, thông tin sẽ không được cập nhật liền mà Google sẽ đánh giá website trước khi thực hiện cập nhật lại cho nhà bán hàng.