Đầu tiên, nhà bán hàng cần kiểm tra trong cấu hình kênh Lazada xem quyền truy cập kết nối API còn thời hạn không. Khi hết hạn truy cập, hệ thống sẽ có thông báo Quyền truy cập đã hết hạn. 

Nhà bán hàng chỉ cần nhấn Làm mới quyền truy cập lại và đợi đơn hàng được đồng bộ về từ từ


Nếu quyền truy cập API vẫn còn thời hạn, đơn hàng chưa được đồng về có thể do 2 hệ thống kết nối thông qua API đôi lúc bị trễ. Hãy chờ một thời gian để đơn giản đồng bộ trễ về hoặc có thể báo trực tiếp với Haravan.


Nếu gặp khó khăn trong quá trình thao tác, bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng và gửi yêu cầu hỗ trợ trực tiếp: