Hướng dẫn bán hàng trên HaraRetail

Các bước chuẩn bị trước khi bán hàng
HaraRetail là một ứng dụng hỗ trợ việc bán hàng tại cửa hàng (Bán hàng Offline). Khi sử dụng ứng dụng HaraRetail, các thông tin về sản phẩm, đơn hàng, khách...
Fri, 6 Tháng 1, 2023 tại 2:50 CH
Đăng nhập vào Hararetail
Khi đã có tài khoản HaraRetail, Nhà bán hàng đăng nhập vào https://store.hararetail.com để sử dụng. Đăng nhập vào HaraRetail Sau khi đã có tài khoả...
Fri, 8 Tháng 7, 2022 tại 3:30 CH
Tài khoản Hararetail của bạn
HaraRetail có 2 loại tài khoản chính với những phân quyền khác nhau: Tài khoản chủ doanh nghiệp và tài khoản nhân viên. Tài khoản chủ doanh nghiệp là tà...
Fri, 8 Tháng 7, 2022 tại 3:34 CH
Thêm tài khoản nhân viên
Tính năng Thêm mới tài khoản cho phép bạn tạo tài khoản đăng nhập vào Haravan cho từng nhân viên, sau đó phân quyền cho nhân viên đó. Để sử dụng tính năng P...
Wed, 14 Tháng 9, 2022 tại 9:10 SA
Nhóm tài khoản (Nhóm phân quyền)
Để kiểm soát hoạt động của các nhân viên khi sử dụng hệ thống Haravan, bạn có thể tạo nhóm tài khoản cho từng vai trò của nhân viên và tùy chọn những tha...
Wed, 14 Tháng 9, 2022 tại 9:11 SA
Nhóm phân công
Việc phân quyền và trao quyền cho quản trị viên sẽ không thực sự đầy đủ nếu bỏ qua việc thiết lập nhóm phân công. Bằng cách sử dụng một cách chuẩn xác và li...
Fri, 8 Tháng 7, 2022 tại 9:42 SA
HaraRetail - Quản lý ca
Khi thực hiện bán hàng tại cửa hàng, quản lý ca là một thao tác cần thiết để Nhà bán hàng theo dõi ca trực của nhân viên và quản lý doanh thu của cửa hàng t...
Fri, 6 Tháng 1, 2023 tại 6:36 CH
Cấu hình quản lý ca
Khi cài đặt ban đầu, chức năng quản lý ca này mặc định được tắt. Bài viết sẽ hướng dẫn cho Nhà bán hàng mở chức năng quản lý ca trong cấu hình và những điều...
Fri, 8 Tháng 7, 2022 tại 4:24 CH
Tạo đơn hàng trên HaraRetail
Bài viết sẽ hướng dẫn nhà bán hàng các thao tác để hoàn tất một đơn hàng trên HaraRetail MỤC LỤC Một số khái niệm Tạo đơn hàng mới  Hướng dẫn t...
Mon, 28 Tháng 11, 2022 tại 4:11 CH
Quản lý đơn hàng
Có rất nhiều việc mà Nhà bán hàng có thể thực hiện cho một đơn hàng: tạo đơn, các thao tác chỉnh sửa, các thao xử lý,...  Tuy nhiên, có một số ...
Wed, 18 Tháng 8, 2021 tại 11:14 SA

Cùng danh mục