Vấn đề: Bạn muốn thực hiện trỏ tên miền về website Haravan nhưng bạn không biết nhà cung cấp của tên miền là đơn vị nào để đăng nhập vào trang quản trị để trỏ tên miền. 

Giải pháp: Bạn truy cập website https://www.matbao.net/ hoặc https://www.pavietnam.vn và nhập tên miền của mình vào ô tìm kiếm và chọn Kiểm traSau đó, bạn chọn Xem thông tin tên miền để xem thông tin nhà cung cấp


Trong trường hợp bạn không có hoặc quên tài khoản mật khẩu đăng nhập vào trang quản trị tên miền, vui lòng liên hệ với đơn vị cung cấp tên miền để được hỗ trợ.

Xem thêm Hướng dẫn Thao tác cấu hình tên miền và trỏ tên miền về website Haravan