Nguyên nhân: Kiểm tra xem sản phẩm có đang chạy khuyến mãi trên Lazada hay không, nếu có thì trong khoảng thời gian chạy khuyến mãi hệ thống sẽ không thực hiện update giá từ Haravan sang Lazada. 

Giải pháp Sau khi hết khuyến mãi, giá sản phẩm trên Lazada sẽ được đồng bộ lại giá từ Haravan. 


Nếu gặp khó khăn trong quá trình thao tác, bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng để nhận sự hỗ trợ trực tiếp.