Bạn thực hiện debug như sau: 

  1. Bạn truy cập vào trang:https://developers.zalo.me/tools/debug-sharing

  2. Dán URL vào ô.

  3. Nhấp chọn Kiểm tra.

  4. Nhấn nút thu nhập lại.