Bước 1: Bạn truy cập vào trang:https://developers.zalo.me/tools/debug-sharing. và chọn Đăng nhập.

Bước 2: Nhà bán hàng thực hiện quét mã QR hoặc nhập số điện thoại để đăng nhập vào tài khoản Zalo của mình. Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản Zalo cá nhân để thực hiện debug.

Bước 3: Dán URL vào ô và chọn Kiểm tra.

Bước 4: Nhấn nút Thu nhập lại. Sau khi thực hiện debug, bạn hãy đăng xuất app Zalo để clear cache và đăng nhập lại.