Vấn đề

Khi đang cấp quyền cài ứng dụng, hệ thống báo Bạn không có quyền thực hiện

Lỗi không cài đặt được ứng dụng website - Haravan SupportNguyên nhân

Tài khoản của bạn không phải tài khoản chủ cửa hàng hoặc Tài khoản của bạn không được cấp quyền cài ứng đụng. 

Giải pháp

Dùng tài khoản chủ cửa hàng để thêm quyền "Có quyền cài app và tạo nhân viên" cho nhóm vai trò được gắn cho tài khoản của bạn. Sau khi thực hiện thêm quyền thành công, bạn đăng xuất và đăng nhập lại để tài khoản cập nhật lại  

Lỗi không cài đặt được ứng dụng website - Haravan Support


Lưu ý:

Trong quá trình cài đặt, bạn không thay đổi tên miền riêng (.vn, .com,...) hoặc không thay đổi đuôi tên miền .myharavan.com để tránh phát sinh lỗi.