Để cài đặt được ứng dụng, trước tiên bạn phải là chủ tài khoản của website.


Các cách để cài ứng dụng:

  1. Từ quản trị web, bạn vào Ứng dụng ➨ Kho ứng dụng ➨ tìm kiếm ứng dụng cần cài.

  2. Bạn vào website haravan.com ➨ Kho ứng dụng ➨ Tìm ứng dụng cần cài và chọn cài đặt ứng dụng.

  3. Bạn vào trang ứng dụng của Haravan  ➨ Tìm ứng dụng cần cài và chọn cài đặt ứng dụng.


Lưu ý:

  • Trong quá trình cài đặt, bạn không điền tên miền riêng (.vn, .com,...) hoặc không điền đuôi tên miền .myharavan.com để tránh phát sinh lỗi.

  • Chỉ chủ tài khoản mới cài ứng dụng được