Flow này hỗ trợ cho flow CFI09 hoạt động hiệu quả hơn. Sau khi đơn hàng được gửi sang nhà vận chuyển khác thành công, flow sẽ tự động gỡ tag "F:Try Auto Fulfillment" và gửi tin nhắn xác nhận đã chuyển sang nhà vận chuyển khác thành công. 

Để flow có thể hoạt động, bạn cần: 

  • Kích hoạt flow.
  • Tìm và gắn group ID telegram vào flow.


MỤC LỤC


Cách thiết lập Flow

Bước 1 Kích hoạt Flow: Xem hướng dẫn kích hoạt flow tại đây.

Bước 2 Gắn Group ID gắn vào Flow

  • Lấy Group ID Telegram:

    1. Đầu tiên bạn cần tạo một group Telegram cho nhân viên quản lý. Sau đó bạn thực hiện thêm bot Haravan Flow bằng cách chọn vào tên group, chọn Thêm thành viên.

 

  1. Nhập tìm Haravan Flow trong ô tìm kiếm và chọn thêm Haravan Flow, bot sẽ gửi một dãy số là group ID. 

 

 

 

 

  • Gắn group ID Telegram vào Flow:

Để Flow có thể gửi tin nhắn tới group Telegram, bạn cần gắn số ID vào Flow bằng cách chọn Sửa Flow -> Chọn ô Gửi tin nhắn Telegram, tại đây bạn thực hiện gắn group ID vào. Chọn Lưu để hoàn thành.

 

Bước 4 Chọn Lưu để thiết lập Flow 

Vậy là bạn đã hoàn thành việc thiết lập flow CFI10 - Tự động đẩy đơn qua nhà vận chuyển A khi nhà vận chuyển B từ chối nhận hàng.


Xóa flow đã tạo 

Hiện tại Haravan Flow chưa hỗ trợ xóa hàng loạt nên bạn chỉ có thể thực hiện thao tác xóa thủ công bằng cách vào từng flow, chọn Các tác vụ khác và chọn xóa Flow.