Vấn đề: Khi nhà bán hàng thực hiện tạo vận đơn cho nhà vận chuyển Giao hàng nhanh, đơn hàng báo lỗi Không có quyền thực hiện thao tác


Nguyên nhân: Bạn chưa phân quyền truy cập vào kho Giao hàng nhanh đang được chọn làm kho lưu trữ đơn giao hàng ở Haravan


Giải pháp: Thực hiện phân quyền cho phép Haravan truy cập vào cửa hàng Giao hàng nhanh bằng cách nhập chính xác số điện thoại này 0855021286 vào ô Thêm nhân viên → bấm Thêm


Xem thêm hướng dẫn Kết nối nhà vận chuyển Giao hàng nhanh tại đây