Có thể.


Để thay banner bằng video, bạn phải hiệu chỉnh giao diện thông qua việc code.


Nếu gặp khó khăn trong quá trình thao tác, bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng để được nhận sự hỗ trợ: