Giúp nhân viên nhanh chóng lọc đơn hàng có yêu cầu xuất VAT để xử lý cho khách hàng có nhu cầu. Flow này chỉ áp dụng trên một số theme ghi nhận VAT như https://greenbee.myharavan.com

Để flow hoạt động, bạn cần:

  • Mua và tích hợp theme vào trang admin

  • Kích hoạt flow mẫu

MỤC LỤC


Cách thiết lập 

Bước 1: Bạn thực hiện mua theme này tại đây. Sau đó bạn có thể tự cài đặt giao diện. Xem hướng dẫn cài đặt giao diện tại đây.

Bước 2: Kích hoạt flow mẫu. Xem hướng dẫn tại đây

Vậy là bạn đã hoàn tất việc thiết lập flow Tag phân loại đơn hàng khách mua có nhu cầu xuất VAT


Xóa flow

Hiện tại Haravan Flow chưa hỗ trợ xóa hàng loạt nên bạn chỉ có thể thực hiện thao tác xóa thủ công bằng cách vào từng flow, chọn Các tác vụ khác và chọn xóa Flow.


Câu hỏi thường gặp

  1. Vì sao lại có hoạt động hoàn thành nhưng không có hoạt động?

Khi có một đơn hàng tạo mới thì flow này sẽ hoạt động và khi đơn hàng có yêu cầu xuất VAT thì sẽ có hành động thêm nhãn cho đơn hàng. Những hoạt động không có hành động nghĩa là đơn hàng của hoạt động đó không yêu cầu xuất VAT.

  1. Nếu có đơn hàng yêu cầu VAT nhưng không được gắn nhãn, làm sao để lọc lại những hoạt động gắn nhãn để đối chiếu?

Bạn thực hiện copy mã đơn hàng đó và nhập vào ô tìm kiếm, hệ thống sẽ hiển thị hoạt động của đơn hàng đó.