Cổng thanh toán cho phép người bán kết nối với điện tử như Momo, ZaloPay, VNPay và 13 loại ví điện tử khác giúp việc thanh toán bán hàng dễ dàng hơn bao giờ hết.


Nội dungCách kết nối với cổng thanh toán

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Cấu hình.
 2. Chọn Phương thức thanh toán.
 3. Chọn Thêm cổng thanh toán.
 4. Chọn Ví điện tử mong muốn.
 5. Bấm Hình ảnh.
 6. Bên dưới Ví điện tử vừa chọn, chọn Phương thức thanh toán.
 7. Điền các thông tin yêu cầu.
 8. Bấm Kích hoạt.
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider


Lưu ý:

 • Tài khoản ví điện tử không phải là tài khoản cá nhân của người bán mà là tài khoản doanh nghiệp được người bán đăng ký.

Chỉnh sửa các phương thức thanh toán khác

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Cấu hình.
 2. Chọn Phương thức thanh toán.
 3. Ở phần Các phương thức thanh toán khác, bấm Chỉnh sửa.
 4. Điền các thông tin cần thiết.
 5. Bấm Lưu.
Slider
Slider
Slider
Slider

Lưu ý:  

 • Có thể chỉnh sửa ở phương thức COD phần Hướng dẫn thanh toán là Được kiểm tra hàng trước khi thanh toán hoặc ở phương thức Chuyển khoản qua ngân hàng là Tên chủ tài khoản, Số tài khoản, Tên ngân hàng,...

Tắt các phương thức thanh toán khác

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Cấu hình.
 2. Chọn Phương thức thanh toán.
 3. Ở phần Các phương thức thanh toán khác, chọn Phương thức thanh toán người bán muốn tắt.
 4. Bấm Chỉnh sửa.
 5. Bấm Tắt hai lần liên tiếp.
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider

Kích hoạt các phương thức thanh toán khác

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Cấu hình.
 2. Chọn Phương thức thanh toán.
 3. Ở phần Chọn phương thức thanh toán, chọn Phương thức thanh toán mà người bán muốn kích hoạt.
 4.  Bấm Kích hoạt.
Slider
Slider
Slider
Slider