Sắp tới, nhà vận chuyển HCMpost sẽ được hợp nhất với VNPost, do vậy Haravan sẽ thực hiện ngắt kết nối với HCMPost từ ngày 31/12/2021. Để việc xử lý giao hàng không bị gián đoạn, bạn cần thực hiện chuyển đổi kết nối sang nhà vận chuyển VNPost. trước ngày 01/12/2021. Bài viết bên dưới sẽ hướng dẫn quy trình chuyển đổi một cách chi tiết. 


Bạn không cần phải ký hợp đồng hay phải tạo tài khoản mới trên VNPost, bài viết sẽ hướng dẫn lấy tài khoản VNPost từ thông tin tài khoản HCMPost mà bạn đang có.Bước 1: Đăng nhập vào trang http://donhang.hcmpost.vn/, vào mục "Tài khoản", chọn "Thông tin cá nhân", sao chép "Mã CRM".Bước 2: Vào mục Cấu hình trên Haravan → Thêm Nhà vận chuyển → Thêm VNPost

Bước 3: Bấm Kết nối vận chuyển → Điền Mã CRM của tài khoản VNPost (mã CRM này bạn vừa sao chép ở bước 1) 


Bước 4: Sử dụng thông tin tài khoản của HCMPost để đăng nhập vào VNPost tại https://donhang.vnpost.vn/#/login

 


Bước 5: Phân quyền cho phép Haravan tạo đơn hàng trong tài khoản VNPost. Tại trang Tài khoản, mục Cấu hình người dùng, hãy chọn Cấu hình đối tác và chọn cho phép tạo đơn hàng cho [Haravan].Bước 6: Bạn truy cập lại trang admin Haravan, tạo thử một đơn hàng và bấm Giao hàng chọn VNPost, kiểm tra mức cước đã giống với mức cước đang sử dụng của HCMpost chưa. Nếu chưa, hãy liên hệ 02839247247 để được hướng dẫn. Chú ý: Khi đã hoàn tất 6 bước trên bạn đã có thể sử dụng VNPost để giao hàng cho các đơn mới. Nhưng khoan ngắt kết nối HCMPost vì cần giữ kết nối để hệ thống cập nhật trạng thái giao hàng của các vận đơn đã gửi sang HCMPost nhưng chưa hoàn tất giao cho khách.