Để lọc đơn hàng theo kênh bán hàng bạn vào mục Đơn hàng ➨ Thêm điều kiện lọc ➨ Kênh bán hàng.