Nếu không muốn hiển thị banner trên trang chủ, bạn có thể bật/tắt hiển thị cho banner. 


Bạn vui lòng tham khảo bài viết chi tiết.


Trong trường hợp bạn muốn xóa/thêm banner, bạn phải hiệu chỉnh giao diện thông qua việc code.


Nếu gặp khó khăn trong quá trình thao tác, bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng để được nhận sự hỗ trợ: