Nếu không muốn hiển thị banner trên trang chủ, bạn có thể bật/tắt hiển thị cho banner. 


1. Bạn vào mục Website -> Giao diện -> Thiết lập theme

2. Phần hiển thị banner sẽ nằm trong mục Trang chủ, bạn tick chọn ô Hiển thị ẩn/hiện banner

  • Bỏ chọn Hiển thị để tắt banner
  • Bấm Chọn hình để tải banner mới lên

3. Chọn Lưu để hoàn tất

Mỗi giao diện sẽ có vị trí thiết lập hiển thị khác nhau, nếu gặp khó khăn trong quá trình thao tác, bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng để được nhận sự hỗ trợ: