Có thể ẩn phương thức thanh toán. 


Bạn vào mục Cấu hình ➨ Thanh toán ➨ Các phương thức thanh toán ➨ chỉnh sửa phương thức thanh toàn bạn muốn ẩn ➨ Tắt.