Khi tại email doanh nghiệp không thành công, bạn gặp tình trạng như hình:Thì nguyên do là sau khi bạn tạo xong một tài khoản email doanh nghiệp, bạn nhấn vào nút back trên trình duyệt.


Giải pháp khắc phục là bạn xóa đoạn sau của link tới 2222, chỉ giữ lại phần mail02.haravan.com:222 rồi load lại là được.


Lời khuyên khi bạn tạo xong một tài khoản, bạn nhấn vào nút Add ở trên để tạo tiếp, đừng chọn nút back gây lỗi. 

Bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng để được hỗ trợ: