Nguyên do có thể do:

  • Bạn gõ sai mật khẩu (truy cập vào đây để tìm hiểu cách thiết lập lại mật khẩu).

  • Tài khoản quản trị viên của bạn đã bị xóa khỏi danh sách quản trị.

  • Link đăng nhập của cửa hàng chưa đúng, hay đăng nhập nhầm cửa hàng.
    Trường hợp này thường xảy ra khi nhân viên quản lý một lúc nhiều cửa hàng khác nhau.

  • Một nguyên do khác ít phổ biến hơn là cửa hàng đã hết hạn nhưng chưa gia hạn hay nâng cấp gói dịch vụ thì chỉ cho phép tài khoản chủ sở hữu đăng nhập, tài khoản quản trị viên không thể truy cập.


Bạn nên liên hệ chủ cửa hàng để giải quyết.