Khi đồng bộ sản phẩm với Tiktok shop, hệ thống báo lỗi sản phẩm "product is invalid"


Nguyên nhân: Sản phẩm hiện đang bị ngừng kích hoạt trên Tiktok shop nên khi thực hiện đồng bộ sẽ xảy ra lỗi 

Giải pháp: Kích hoạt lại sản phẩm trên Tiktok và thực hiện đồng bộ lại