Nội dung


Tạo khách hàng trên trang quản trị Haravan

1. Truy cập vào admin Haravan, mục Khách hàng.

2. Ở Danh sách khách hàng, chọn Tạo khách hàng.

3. Điền thông tin của khách hàng.

4. Bấm Lưu.

Slider
Slider
Slider

Tạo khách hàng trên Hararetail

1. Bấm “+” ở bên phải góc trên màn hình.

2. Thẻ Tạo khách hàng mới sẽ hiện ra và điền thông tin của khách hàng.

3. Nhấp Tạo mới và hoàn thành hóa đơn cho khách hàng.

Slider
Slider
SliderTạo khách hàng bằng cách nhập dữ liệu

Khi người bán có một số lượng lớn thông tin khách hàng cần nhập thì việc nhập tạo mới khách hàng bằng phương pháp thủ công sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức. Khi ấy, người bán được khuyến khích nên nhập dữ liệu khách hàng bằng danh sách file để tải lên hệ thống.

1. Truy cập vào admin Haravan, mục Khách hàng.

2. Ở Danh sách khách hàng, chọn Hình ảnh.

3. Chọn Nhập dữ liệu.

4. Bấm Chọn file

5. Bấm Nhập dữ liệu.

Slider
Slider
Slider
Slider
Lưu ý:

  • File dữ liệu mẫu sẽ giúp người bán dễ dàng nhập liệu hơn và tránh bị tình trạng báo lỗi.  Khi nhập dữ liệu khách hàng vào hệ thống Haravan, bạn chỉ cần cung cấp 1 trong 4 thông tin sau của khách hàng:     1. Họ     2. Tên     3. Email     4. Số điện thoại
  • Định dạng ngày sinh trên file sẽ là dd/mm/yyyy (ngày/tháng/năm)
  • Trong trường hợp bạn có các thông tin khác của khách hàng và muốn nhập vào hệ thống, thì bạn chú ý một số thông tin dưới đây nhé:
            1. Các phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành: phải nhập mã code đúng mới hiển ra => vậy để hiển thị đầy đủ địa chỉ khách hàng ta có thể nhập toàn bộ ở cột “địa chỉ 1” và “địa chỉ 2”             2. Quốc gia: Vietnam / Mã quốc gia: VN             3. Cột số điện thoại: để format “text” đảm bảo từ 10 số.

Tạo nhóm khách hàng

Sau khi tìm kiếm hoặc dùng bộ lọc, Nhà bán hàng có thể lưu danh sách kết quả trong Trang quản trị để tạo nhóm Khách mua hàng mới. Các tìm kiếm đã lưu sẽ hiển thị ở trang Khách hàng dưới dạng các tab.

Các nhóm có thể kết hợp với Mã khuyến mãi để áp dụng khuyến mãi cho một nhóm Khách mua hàng cụ thể.

Để tạo nhóm Khách mua hàng, bạn cần thực hiện: 

1. Thực hiện tìm kiếm hoặc áp dụng bộ lọc mong muốn.

2. Ấn vào Lưu bộ lọc sau khi đã tìm thấy danh sách Khách mua hàng mong muốn.

3. Trong cửa sổ Lưu bộ lọc, nhập tên cho nhóm Khách mua hàng. Nhà bán hàng có thể chọn để lưu tìm kiếm như là một nhóm mới, hoặc ghi đè lên một nhóm hiện có.

4. Ấn Lưu để lưu tìm kiếm và tạo nhóm khách hàng


Lưu ý: Các nhóm khách hàng cập nhật tự động, do đó, khách hàng sẽ được thêm và xóa khỏi các nhóm tùy thuộc vào cụm từ tìm kiếm hoặc bộ lọc được sử dụng để tạo nhóm khách hàng