Bạn cần quan tâm:

 • Tạo khách hàng trên trang quản trị Haravan (1)

 • Tạo khách hàng bằng cách Nhập dữ liệu (2)

 • Tạo khách hàng trên Hararetail (3)


1) Tạo khách hàng trên trang quản trị Haravan

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Khách hàng.
 2. Ở Danh sách khách hàng, chọn Tạo khách hàng.
 3. Điền thông tin của khách hàng.
 4. Bấm Lưu.

Slider
Slider
Slider


2) Tạo khách hàng trên Hararetail

 1. Bấm “+” ở bên phải góc trên màn hình.
 2. Thẻ Tạo khách hàng mới sẽ hiện ra và điền thông tin của khách hàng.
 3. Nhấp Tạo mới và hoàn thành hóa đơn cho khách hàng.

Slider
Slider
Slider


3) Tạo khách hàng bằng cách nhập dữ liệu

Khi người bán có một số lượng lớn thông tin khách hàng cần nhập thì việc nhập tạo mới khách hàng bằng phương pháp thủ công sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức. Khi ấy, người bán được khuyến khích nên nhập dữ liệu khách hàng bằng danh sách file để tải lên hệ thống.

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Khách hàng.
 2. Ở Danh sách khách hàng, chọn Hình ảnh.
 3. Chọn Nhập dữ liệu.
 4. Bấm Chọn file
 5. Bấm Nhập dữ liệu.

Slider
Slider
Slider
Slider


note
Lưu ý |  
 • File dữ liệu mẫu sẽ giúp người bán dễ dàng nhập liệu hơn và tránh bị tình trạng báo lỗi. 
 • Người bán tham khảo các link dưới đây để biết Ward Code, District Code, Province Code.