Barcode được thiết lập theo quy tắc của quốc tế, đánh dấu thông tin sản phẩm đối với các đối tác bên ngoài. Sau khi nhập mã barcode ở phần Thông tin sản phẩm hệ thống sẽ tự động tạo ra hình ảnh mã vạch để n in và gắn lên sản phẩm.


Nội dung

1) Các bước tạo Barcode

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Ứng dụng > Chọn Barcode Generator. 
 2. Chọn Đồng ý để ứng dụng được liên kết admin Haravan.
 3. Điền thông tin Cấu hình Barcode. 
 4. Chọn Lưu cấu hình.
 5. Chọn Tạo Barcode. 
 6. Chọn OK khi xuất hiện hộp thoại đăng ký thành công.
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
note

Lưu ý | Đọc thêm diễn giải về các trường thông tin Barcode tại Giải thích các trường thông tin Barcode.

Hệ thống cần một ít thời gian để tổ hợp barcode và so sánh số lượng sản phẩm cần tạo barcode để tạo barcode mới. Khi đó, có trường hợp xảy ra:

Trường hợp 1: Nếu số lượng barcode tạo ra ít hơn số lượng sản phẩm hệ thống sẽ ngừng tạo barcode và hiển thị thông báo lỗi cho Nhà bán hàng chỉnh sửa lại cấu hình bên trên.

Trường hợp 2: Nếu việc tạo barcode hợp lệ hệ thống sẽ chuyển sang màn hình thông báo số lượng sản phẩm tương ứng có thể tạo barcode.
 • Nếu có sản phẩm thì nhấn chọn Tạo barcode để tạo barcode cho những sản phẩm tương ứng đó.

 • Nếu không có sản phẩm thì chọn Quay lại cấu hình để cấu hình hoặc chọn Loại sản phẩm mới cần tạo barcode.


2) Các bước in Barcode

 1. Truy cập vào admin Haravan, chọn Sản phẩm > Chọn Tất cả sản phẩm.
 2. Chọn Sản phẩm cần in Barcode.
 3. Chọn Ứng dụng > chọn app In Barcode.
 4. Chọn Cấu hình Barcode.
 5. Điều chỉnh các thông số. 
 6. Chọn Lưu khổ in.
 7. Chọn Số lần in và các mẫu cần in. 
 8. Chọn In tất cả.
 9. Điều chỉnh máy in và chọn Print.


Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slidernote

Lưu ý | 

 • Tùy hệ điều hành, nhấn tổ hợp phím Ctrl + P (Window) & Command + P (Mac) để đến giao diện in.
 • Một số thông số bạn cần nắm:
  • Loại barcode: 
   • CODE128: Có thể bao gồm cả chữ và số, số lượng kí nên sử dụng từ  5 - 15 ký tự.
   • EAN13: Chỉ sử dụng số, số lượng chữ số cần có khi cài đặt là 12 -> Số lượng chữ số hiển thị trên barcode là 13.
   • UPC: Chỉ sử dụng số, số lượng chữ số cần có khi cài đặt là 11 -> Số lượng chữ số hiển thị trên barcode là 12.
  • Hiển thị: Các thông tin sẽ được hiển thị trên barcode.
  • Khổ in: Kích thước giấy được sử dụng để in barcode.
  • Khổ tem: Không gian của phần chứa các thông tin của barcode như Tên, Mã vạch, giá.
  • Mã vạch:  Kích cỡ của mã vạch.