Khuyến mãi

Làm sao để gửi email marketing đến tất cả khách hàng ?
Đầu tiên, bạn vào Trang quản trị ➨ Khách hàng. Trong điều kiện lọc, chọn điều kiện Nhận email quảng cáo, Có. ➨ Thêm điều kiện lọc. Sau đó, chọn xuất dữ liệu...
Thu, 3 Tháng 1, 2019 at 2:44 CH
Làm thế nào để sửa được khuyến mãi đã tạo ?
Hiện tại hệ thống Haravan không cho phép chỉnh sửa khuyến mãi. Nếu bạn tạo sai vui lòng xóa và tạo lại khuyến mãi mới.
Thu, 21 Tháng 6, 2018 at 4:21 CH
Tạo hai chương trình khuyến mãi cho cùng một sản phẩm thì sẽ áp dụng chương trình nào ?
Trường hợp tạo hai chương trình khuyến mãi cho một sản phẩm thì hệ thống tự áp dụng chương trình khuyến mãi cao nhất cho người mua.
Thu, 21 Tháng 6, 2018 at 4:22 CH
Vừa tạo chương trình khuyến mãi vừa tạo mã khuyến mãi (coupon) muốn dùng riêng có được không ?
Được.  Lúc tạo mã khuyến mãi (coupon) bạn không check vào “Cho phép sử dụng chung với chương trình khuyến mãi”.
Thu, 30 Tháng 9, 2021 at 5:27 CH
Có thể tạo khuyến mãi nhiều điều kiện được không ?
Hiện tại hệ thống Haravan chưa hỗ trợ tạo khuyến mãi nhiều điều kiện, mỗi khuyến mãi chỉ chọn một điều kiện áp dụng.
Thu, 21 Tháng 6, 2018 at 4:25 CH
Làm sao để tạo khuyến mãi áp dụng cho tất cả sản phẩm ?
Hiện tại hệ thống Haravan chỉ áp dụng khuyến mãi cho một nhóm sản phẩm cụ thể.  Do đó mình có thể tạo một nhóm tự động đặt tên Tất cả sản phẩm, điều kiện ...
Thu, 21 Tháng 6, 2018 at 4:28 CH
Làm sao tạo mã khuyến mãi hàng loạt ?
Để tạo nhanh hàng loạt mã khuyến mãi bạn sử dụng ứng dụng này nhé Bulk Discount.  Bạn vui lòng xem chi tiết tại đây.
Thu, 15 Tháng 7, 2021 at 3:54 CH
Làm sao để giới hạn sử dụng cho mã khuyến mãi ?
Có nhiều cách giới hạn mã khuyến mãi, tùy thuộc vào mục đích tạo khuyến mãi của bạn. Chọn “Không áp dụng khuyến mãi” cho sản phẩm Khi bạn chọn “Không áp...
Thu, 15 Tháng 7, 2021 at 3:53 CH
Có cách nào tạo khuyến mãi mua sản phẩm tặng sản phẩm không ?
Để tạo khuyến mãi mua sản phẩm tặng sản phẩm, bạn có thể cài đặt ứng dụng Mua X tặng Y trong kho ứng dụng của Haravan. Ngoài tính năng cho phép cấu hình...
Thu, 15 Tháng 7, 2021 at 4:06 CH
Ngoài tạo chương trình khuyến mãi hoặc mã coupon thì còn có cách gì tạo khuyến mãi nữa không ?
Bên cạnh các chương trình khuyến mãi và mã khuyến mãi bạn có thể tạo trong công cụ quản trị web. Haravan còn cung cấp một số ứng dụng khuyến mãi liên quan n...
Thu, 15 Tháng 7, 2021 at 4:00 CH

Cùng danh mục