Flow sẽ tự động gắn nhãn đơn hàng từ khách hàng được gắn tag bom hàng để bạn có thể theo dõi và có phương thức xử lý kịp thời.

Để flow hoạt động, bạn cần:

  • Kích hoạt Flow

  • Tạo nhãn F:BOM HÀNG và gắn cho khách hàng bom hàng


MỤC LỤCCách thiết lập

Bước 1: Kích hoạt flow. Xem thêm hướng dẫn tại đây.

Bước 2: Tạo nhãn F:BOM HÀNG và gắn cho khách đã từng bom hàng. Xem thêm hướng dẫn tạo và gắn nhãn tại đây.

Bước 3: Chọn Lưu để hoàn tất.

Vậy là bạn đã hoàn tất flow Gắn tag đơn "F:RISK BOM HÀNG" nếu khách BOM HÀNG đặt lại đơn. 


Xóa flow 

Hiện tại Haravan Flow chưa hỗ trợ xóa hàng loạt nên bạn chỉ có thể thực hiện thao tác xóa thủ công bằng cách vào từng flow, chọn Các tác vụ khác và chọn xóa Flow.
Câu hỏi thường gặp

1. Tôi có thể thay đổi tên nhãn khách hàng quy ước trong flow được không?

Được. Để thay đổi, bạn thực hiện như sau:

  1. Chọn sửa flow
  2. Chọn ô điều kiện nhãn.
  3. Thực hiện xóa tên nhãn được gắn mặc định trong flow và nhập tên nhãn bạn muốn gắn vào.
  4. Chọn Lưu để hoàn tất việc thay đổi.


2. Vì sao lọc nhãn bom hàng lại không thấy số liệu đơn hàng dù flow đã chạy thành công?

Bạn hãy lọc đơn hàng theo nhãn F:RISH BOM HÀNG, do flow mặc định đang thực hiện gắn nhãn này cho các đơn hàng đáp ứng điều kiện.