Nguyên nhân: Do sản phẩm đã hết tồn và không chọn Cho phép đặt hàng khi hết hàng nên nhà bán hàng không thể tìm sản phẩm đó khi tạo đơn hàng trên trang quản trị MyHaravan

Giải pháp: Nhà bán hàng cần thực hiện cập nhật tồn kho cho sản phẩm bằng thao tác Nhập hàng, Kiểm kho hoặc Điều chỉnh nhanh