Bạn vào Admin ➨ Website ➨ Tên miền, click vào icon đánh dấu trong hình để bật https.


Bạn vui lòng xem hướng dẫn chi tiết tại đây.