Bạn vào Admin ➨ Website ➨ Tên miền, click vào icon đánh dấu trong hình để bật https.


Bạn vui lòng xem hướng dẫn chi tiết tại đây. 


Bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng để được hỗ trợ: