Một số giao diện sẽ có hỗ trợ sẵn, khi tồn kho = 0 sẽ tự thông báo trong chi tiết sản phẩm là hết hàng.


Nếu giao diện của bạn không hỗ trợ, bạn phải thực hiện hiệu chỉnh giao diện thông qua việc điều chỉnh code. 


Mỗi giao diện sẽ có một cách code khác nhau. 


Để được hỗ trợ, bạn vui lòng liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng để được hỗ trợ: