Một số giao diện sẽ có hỗ trợ sẵn, khi tồn kho = 0 sẽ tự thông báo trong chi tiết sản phẩm là Hết hàng (nếu sản phẩm không Cho phép đặt hàng khi hết hàng)

Nếu chọn Đồng ý cho đặt hàng khi đã hết hàng (trong trang chi tiết sản phẩm/biến thể), khi sản phẩm hết hàng, người mua vẫn có thể đặt hàng và gây ra hiện tượng tồn kho bị âm.


Để được hỗ trợ, bạn vui lòng liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng để được hỗ trợ: