Cấu hình này hỗ trợ người mua thay đổi phương thức thanh toán khác so với phương thức đã chọn khi tạo đơnTuy nhiên, để nhà bán chủ động quản lý các cập nhật trên đơn hàng, người mua sẽ không thể tự thay đổi mà cần liên hệ với nhân viên để được hỗ trợ. 

Tính năng mới hỗ trợ thay đổi các phương thức thanh toán thủ công như phương thức COD, chuyển khoản,... . Các cổng thanh toán khác sẽ không bị ảnh hưởng bởi cấu hình này.

Nội dung


Cấu hình cho phép thay đổi phương thức thanh toán

Để cấu hình cho phép thay đổi phương thức thanh toán, bạn thực hiện:

1. Trong menu Cấu hình, bạn chọn Thanh toán

2. Tại phần thiết lập Trang thanh toán, bạn chọn Cho phép khách hàng thay đổi phương thức thanh toán nếu đơn hàng đang là COD hoặc Thanh toán thủ công.

3. Chọn Lưu để hoàn tất.Hướng dẫn thay đổi phương thức thanh toán 

Khi người mua có nhu cầu thay đổi phương thức thanh toán khác cho đơn đã tạo, nhà bán cần vào trong trang chi tiết đơn hàng, copy link thanh toán và gửi cho người mua

Lưu ý:
Chỉ hỗ trợ thay đổi phương thức trên đơn chưa thanh toán và đơn chưa xử lý giao hàng.

Đường dẫn này sẽ dẫn đến trang thanh toán của đơn hàng, người mua chỉ cần bấm chọn phương thức thanh toán mới và chọn Thanh toán để hoàn tất.