Chào mừng bạn đến với Haravan Omnichannel! 


Đây là nơi tổng hợp thông tin dành cho người bán tự thao tác để tối ưu cách quản lý cửa hàng Online & Offline trên nền tảng Hệ thống Quản trị Haravan.


Sau khi đăng nhập admin Haravan, hãy tiến hành thiết lập các thông tin cơ bản để bắt đầu sử dụng hệ thống bạn nhé! 


Bạn cần quan tâm: