Mô tả vấn đề:

Đối với nhà vận chuyển Giao hàng tiết kiệm (GHTK) có 2 hình thức thanh toán cho phí ship đơn hàng.

- Thu tiền mặt trực tiếp 

- Nạp tiền vào ví của GHTK và khi có đơn phát sinh thì hệ thống tự động trừ tiền trong ví.

Nhưng hiện tại khi đơn được đẩy từ Haravan qua, thì hệ thống GHTK không tự động cấn trừ tiền trong ví của khách (dù trong ví còn tiền).

Nghĩa là phí ship các đơn đẩy từ Haravan qua thì nhà bán hàng trả tiền mặt.


Dấu hiệu nhận biết : 

- Đơn được hệ thống cấn trừ tiền từ Ví ( có dòng " đã thanh toán cấn trừ....." )


- Đơn không được cấn trừ tiền từ Ví


Nguyên nhân:

Do hệ thống GHTK chưa hỗ trợ API để đơn được đẩy từ Haravan qua thì trừ tiền trong ví của họ.

Đây không phải là lỗi hệ thống của Haravan.